מחקרים נוספים

9. קרקע - לא, כסף - כן: הדינמיקה של חלוקה מחודשת של משאבים מרחביים מחוללי אי-שוויון על-ידי וועדות גיאוגרפיות. (2024) פרופ' איתי בארי, פרופ' מירב אהרון-גוטמן ויונתן לוזר.

למחקר המלא לחצו כאן

 


8. החיפאים: ביצועי השלטון המקומי בחיפה - ניתוח רב-שנתי של עמדות התושבים 2018-2024 וטורי פרשנות של אוהבי חיפה. (2024) פרופ איתי בארי, אוניברסיטת חיפה.

למחקר המלא לחצו כאן7. ביצועי השלטון המקומי בחיפה - ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2022 ובהשוואה לנתונים החל מ-2018. (2022) פרופ' איתי בארי, אוניברסיטת חיפה.

למחקר המלא לחצו כאן


6.  ביצועי השלטון המקומי בחיפה ובהשוואה לערים גדולות אחרות: ירושלים, תל אביב-יפו, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, בני ברק ובאר שבע-ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2021. (2022) פרופ' איתי בארי.

    למחקר המלא לחצו כאן

 

5.  מדיניות עידכון תעריפי ארנונה-מצב קיים והצעות לשיפור. פרופ' איתי בארי, ד"ר עומר קימחי, ד"ר יניב ריינגוורץ ויוגב שביט.

    למחקר המלא לחצו כאן

 

4. חזירי הבר בחיפה: ניתוח עמדות תושבים לשנת 2020. (2021). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה. 

    למחקר המלא לחצו כאן

 

3. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2020. (2021). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה. 

    למחקר המלא לחצו כאן

 

2. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2019. (2020). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה. 

    למחקר המלא לחצו כאן

 

1. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2018. (2019). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה.

    למחקר המלא לחצו כאן