סדרת ניירות מחקר

  "קול קורא" - לפרסום מחקרים וניתוח מדיניות. 

23. מסמך המלצה  - מחלוקות ותיאום בין משרדי ממשלה (2023). כנרת יפרח, דנה נתן-קרופ ושלמה מזרחי. 


22. מסמך המלצה לביזור סמכויות - תחום התחבורה כמקרה בוחן (2022). שני בר ושלמה מזרחי. 


21. חוק הביקורת הפנימית לאחר 30 שנה – סקירה והמלצות לשיפור (2023). אלון קוחלני, אורית בז'רנו שפירא וגבי סייג. 


20. צדק פרוצדורלי ותפקידם הבלתי-מכוון של בירוקרטים ברמת-הרחוב בהיווצרות עשיית דין עצמית בקרב אזרחים (2023). אופק אדרי-פאר וניסים כהן.


19. Major Trends in the Israeli State Audit (2022). Dana Natan-Krup, University of Haifa.


18. מעורבות פוליטיקאים ביישום מדיניות ברמת הרחוב: השלכות על הוגנות חברתית  (2022). מעיין דודוביץ וניסים (נסי) כהן, אוניברסיטת חיפה. 


17. רפורמה במנהל הציבורי ורצון פוליטי במקרים של חוסר יציבות פוליטית: תובנות מהניסיון הישראלי (2022). ניסים כהן. אוניברסיטת חיפה


16. אסטרטגיית התמודדות של נשים בעלות תואר שלישי עם זהותן החרדית וזהותן האקדמית (2011). עדי בינס, אוניברסיטת חיפה. 


15. איחוד, פיצול ואישכול רשויות מקומיות: האם רפורמות מבניות משפיעות על תפיסת הממשל והדמוקרטיה המקומית? (2021) איתי בארי ועקאב זידאן, אוניברסיטת חיפה. 


14. אחריות ציבורית, ממשליות ושינוי מוסדי מקומי: ניתוח השוואתי של תהליכים והחלטות סטטוריות בתחום התכנון והבנייה (2021) יוסי בנישתי ושלמה מזרחי, אוניברסיטת חיפה.


13. סביבה, פוליטיקה, דת וכלכלה: ניתוח רמות תמיכה בצעדי מדיניות סביבתיים-כלכליים להתאוששות ממשבר הקורונה, על פי עשירון סוציו אקונומי, רמות דת ועמדה פוליטית (2021) מיטל פלג מזרחי ואלון טל, אוניברסיטת חיפה. 


12. מורים כבירוקרטים של הרחוב ותפקידם כמתווכי תרבות בקליטת מהגרים בבתי ספר  (2020) עדי בינס, אוניברסיטת חיפה.


11. תעסוקתיות והכשרה תעסוקתית: הסבר הגורמים המשפיעים על תמיכת מנהלים בתכניות הכשרה  (2020) דנה נתן קרופ ושלמה מזרחי, אוניברסיטת חיפה.


10. "משחקים הגנה": השפעת אמון על מנגנוני התמודדות של בירוקרטים ברמת הרחוב (2020) מעין דודוביץ וניסים כהן, אוניברסיטת חיפה. 


9. יזמי מדיניות ומאבק בגזענות: המקרה של יוצאי אתיופיה בישראל (2020) עדי בינס וניסים כהן, אוניברסיטת חיפה.


8. איך בירוקרטים ברמת הרחוב הופכים יזמי מדיניות? מקרה הבוחן של התחדשות עירונית בישראל (2019)  עינת לביא וניסים כהן, אוניברסיטת חיפה.


7. מה מידת היעילות של אכיפה ממשלתית? עדויות מוועדות קרואות ברשויות מקומיות במשבר (2018). יניב ריינגוורץ ואיתי בארי.

 למחקר המלא לחצו כאן


6. חיזוק אחריות המדינה? מעורבות בירוקרטים ברמת הרחוב בעיצוב מדיניות-השפעות ופרקטיקות​ ​​(201​8) ​עינת לביא, ניסים כהן ו​חני נוימן​.


5. ביורוקרטים ברמת רחוב, דפוסי שלטון מקומי ויזמות מדיניות: מקרה הבוחן של הפרדת פסולת ברשויות מקומיות בישראל (2017) נעמי פריש-אבירם,  ניסים כהן ואיתי בארי.


4. מִנהל ישיר, משטר פיסקאלי ושיפור ביצועים ברשויות מקומיות במשבר תחת ועדות ממונות: גרעון דמוקרטי או יעילות בירוקרטית? (2017) איתי בארי.

 

3. ניהול אסטרטגי של שינוי ארגוני: המקרה של קיבוץ מגן (2017). קרין צורף ושלמה מזרחי.


2. תפקידם של אינדיבידואלים בקידומם של תהליכי שלום: אנשי עסקים כיזמי מדיניות בסכסוך הישראלי-פלשתיני (2017). ניוה גולן-נדיר וניסים כהן.


1. ביורוקרטים ברמת-הרחוב, תרבות ו'כיפוף' חוקים ונהלים: המקרה של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל (2016). ניסים כהן, אוניברסיטת חיפה.