המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

ברוכים הבאים למרכז לניהול ומדיניות ציבורית

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת 2004.

ייעוד המרכז הוא להבין תהליכים הקשורים לשיפור ביצועי המגזר הציבורי בישראל ובעולם, לפתח כלי ניהול חדשניים במגזר הציבורי ולקדם מצוינות ויעילות במגזר הציבורי, תוך חיזוק הקשר בין האזרחים למנהל הציבורי.

לטובת השלמת ייעוד זה חוקרי המרכז פועלים כדי:

פרופ' שלמה מזרחי - ראש המרכז

תחומי עניין: מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, כלכלה פוליטית, קבלת החלטות ופתרון קונפליקטים, עמדות ציבור ואמון בסקטור הציבורי, יחסי עבודה ושוק העבודה, אתיקה ואחריות ציבורית, פעולה קולקטיבית ומחאה, מדינת הרווחה, שינויים מוסדיים ורפורמות, ניהול וחקר ביצועים.

מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

חדר: 4033

טלפון: 04-8240709 (פנימי 2709)

דוא"ל:shlomom@poli.haifa.ac.il