המרכז הבינתחומי
לחקר עוני והדרה חברתית

המרכז הוקם בשנת 2017, באוניברסיטת חיפה, על ידי פרופ' רוני סטריאר.

מטרת המרכז היא לקדם מחקר בינתחומי בנושאי עוני והדרה חברתית תוך עידוד מחקרים חדשים, פיתוח מתודולוגיות מחקריות ייחודיות,

בתחומי בנושאי עוני והדרה חברתית תוך עידוד מחקרים חדשים, פיתוח מתודולוגיות מחקריות ייחודיות,

ושיתופי פעולה בין גורמים שונים - חוקרים, קובעי מדיניות, נציגי המשק ונציגי קהילות.