המרכז הבינתחומי
לחקר עוני והדרה חברתית

המרכז יוביל את המחקר בתחום העוני וההדרה החברתית בישראל, באמצעות שילוב בין גישות תיאורטיות ושיטות מחקר מגוונות. המחקר יבחן מגוון אוכלוסיות, אולם דגש מיוחד יינתן למחקר בקבוצות בעלות הצטלבות של מיקומי שוליים. דגש מיוחד יינתן לשיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים המשלבים בין מספר דיסציפלינות. המרכז ידגיש ויפתח את החיבור בין האקדמיה לבין הקהילה וקובעי מדיניות, מתוך מטרה להשפיע על החברה בישראל ובעולם. המרכז ישלב חוקרות וחוקרים צעירים ביצירת הידע האקדמי ובהנגשתו לאוכלוסיה הרחבה בכלל ולחברות וחברי קהילות מודרות בפרט.