תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת קורסי מבוא בשנה א׳ וקורסים מתקדמים בשנה ב׳.

שנה א׳:

 • פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים : 4 שש"ס
 • שיטות התערבות התפתחותיות: 4 שש"ס
 • הורות והתקשרות: 4 שש"ס
 • התפתחות רגשית-חברתית מוקדמת: 2 שש"ס
 • תצפית הורה תינוק: 4 שש"ס
 • מתודולוגיה מחקרית בהתפתחות הילד: 2 שש"ס
 • סטטיסטיקה יישומית: 2 שש"ס

שנה ב׳:

 • ילדים, משפחה, ומשפט: 2 שש"ס
 • יסודות הפסיכותרפיה: 2 שש"ס
 • טכניקות להערכת יחסי הורים - ילדים: 4 שש"ס
 • התבוננות על הטיפול הדיאדי: אם-ילד אב-ילד: 2 שש"ס
 • הדרכה רפלקטיבית : 4 שש"ס
 • סמינר מחקר מתקדם: 2 שש״ס
 • סמינריון פרויקט סיום (לתלמידים ללא תזה שנה ב): 4 שש"ס

סילבוס מקוצר של הקורסים:

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים (ד"ר אפרת שר צנזור, ד״ר נורית גור-יעיש)

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנט למושגי היסוד בהתפתחות הילד. הקורס ידון בשלבים התפתחותיים בתחומים שונים משלב ההיריון ועד גיל ההתבגרות. כמן כן נדון בהשפעת הסביבה, התורשה, התרבות והחברה על ההתפתחות.

התפתחות רגשית-חברתית מוקדמת (פרופ' דוד אופנהיים)

בקורס זה נסקור תיאוריות העוסקות בהתפתחות רגשית בגיל הרך נבדוק את הביסוס האמפירי ונדון בהשלכות שלהם לגבי התערבות עם ילדים.

הורות והתקשרות (ד"ר תרצה יואלס)

הבנת תהליכי הורות, שונות בין הורים והקשר להתפתחות תקינה ולא-תקינה של ילדים עם דגש על תיאורית ההתקשרות לאורך מעגל החיים. השלכות להתערבות.

שיטות התערבות התפתחותיות (ד"ר תרצה יואלס)

הקורס יעסוק בתיאוריה וביישום של תוכניות התערבות מפרספקטיבה התפתחותית, תוך התמקדות בתפקידו של המטפל ההתפתחותי כמתכנן, מטמיע ובוחן את האפקטיביות של תוכניות התערבות שונות. הקורס יעסוק לפיכך גם באספקט המחקר של תוכניות התערבות ובאספקט היישומי. כמו כן יעסוק הקורס בקשר שבין מניעה, אבחון והערכה, והתערבות ברמות שונות.

תצפית הורה-תינוק (גב' רותם דניאלי -שהם, גב׳ חנה פרחי, גב׳ ענת גינס)

בקורס זה הסטודנטים יתבקשו לצפות בהתפתחות הקשר בין תינוק צעיר והוריו מדי שבוע לאורך שנת הלימודים האקדמית. החומרים יובאו לדיון קבוצתי בקבוצות קטנות, וכך נוכל לעקוב אחר התפתחותם של מספר תינוקות במשך השנה. הקורס מלווה את לימודי התיאוריה דרך מגע ישיר, חי וחוויתי עם תינוק והוריו בחודשים הראשונים לחיים. רישום מדוקדק של התצפיות לאחר הביקור בבית המשפחה מהווה חומר גלם להבנת המתרחש ביחסיו של התינוק עם הדמויות המשמעותיות, ומאפשר לראות כיצד יחסים אלו מעצבים את ההתפתחות בילדות. הקורס מקנה מיומנות בחשיבה על המשמעות הרגשית של התנהגויות ומתן פרשנות אפשרית של תהליכים מודעים ולא מודעים, העשויים להסביר אספקטים של היחסים, ושל אישיותו המתפתחת של התינוק. הקורס מגביר את הערנות לטווח החוויות של ילדים במשפחות שונות, ואת הערנות לתרבויות ורקעים שונים ולהשפעתם על התפתחות התינוק. הקורס יחדד את הבנת ההתפתחות הרגשית הנורמטיבית וגם הבנות לגבי גורמים שעשויים לתרום, להפריע או לעכב התפתחות אופטימלית.

מתודולוגיה מחקריות בהתפתחות הילד (פרופ' דוד אופנהיים)

ניתוח והערכת מחקרים בהתפתחות הילד, שיקולים הקשורים לתכנון וביצוע מחקרים התפתחותיים, ושימוש בכלים סטטיסטיים. השלכות ליישומי ידע מחקרי עם ילדים, הורים ומערכות ציבוריות.

סטטיסטיקה ישומית (גב' שירה יובל-אדלר)

מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה הנדרשים לצורך ארגון, תיאור והסקת מסקנות מנתונים אמפיריים, וכן לצורך הבנה מושכלת וביקורתית של ממצאים המוצגים בפרסומים מדעיים. הדגש בקורס הוא על הצד היישומי של הסטטיסטיקה, ככלי בשירות המחקר ההתפתחותי.

הדרכה רפלקטיבית (גב' רותם דניאלי-שהם, גב׳ חנה פרחי)

העבודה בקורס זה נערכת בקבוצת הדרכה קטנה, אשר תעסוק במקרים שיביאו המשתתפים. המקרים יהיו של ילדים ומשפחות אותם פוגשים המשתתפים במסגרת עבודתם. הקבוצה תדון במקרה, בפניה לטיפול או התערבות, ביחסים בתוך המשפחה וביחסי המשפחה עם המטפל. יעשה ניסיון להשתמש בתחושות המטפל, בהבנתו את המקרה וביחסיו עם הילד והמשפחה, כמו גם בתחושות ומחשבות שיעלו בחברי הקבוצה האחרים, על מנת להבין את הדינאמיקה הרגשית של הילד ומשפחתו, ואת הקשרים בין המטפל והמטופלים, ובכך לתרום להבנת המקרה והתהליך הטיפולי. החומרים שיובאו בקבוצה יתמקדו בכוחות מודעים ולא מודעים, אשר פועלים במערכות היחסים השונות, כאשר המטרה היא הבנת היחסים של הילד המטופל ובני משפחתו, המשפחה והמטפל, והמטפל וחברי הקבוצה, כשכל אלה מהווים בסיס להבנת הסיטואציה הטיפולית.

טכניקות להערכת יחסי הורים-ילדים (ד"ר אפרת שר-צנזור, ד"ר סמדר דולב, ד״ר שירה יובל)

במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו ויתנסו במגוון שיטות הערכה של יחסי הורים וילדים. הקורס יתמקד בחשיפת הסטודנטים לשיטות תצפית שונות להערכת אינטראקציות בין הורים וילדיהם, כגון אינטראקציות של משחק או של שיחה, ולשיטות ראיון שונות המתמקדות בהערכת הייצוגים שמפתחים ההורים כלפי ילדיהם והורותם, כגון יכולת ההורה לגלות תובנה לעולמו הפנימי של ילדו.

ילדים, משפחה ומשפט (ד"ר תרצה יואלס)

בקורס נעסוק בסוגיות נבחרות כגון גירושין, הוצאת ילדים מהבית, אמנה, אימוץ, פונדקאות, זכויות ילדים, סנגור על ילדים, דיני משפחה, דיני הורים וילדים, תוך שילוב בין שיקולים התפתחותיים מחד ושיקולים חברתיים-משפטיים מאידך.

סמינר מחקר מתקדם (ד"ר אפרת שר-צנזור)

בסמינר זה אנו נתוודע למחקר התפתחותי חדשני ממגוון דיסציפלינות (למשל, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ודרמה תרפיה). הקורס יבוסס על הרצאות אורחשינתנו על ידי חוקרים התפתחותיים מובילים מאוניברסיטאות שונות בארץ.

סמינריון פרויקט סיום (ד"ר סמדר דולב, ד"ר נורית גור-יעיש, ד"ר שירלי שויער)

הקורס נערך בקבוצות לימוד קטנות של 4-3 תלמידים בהנחית מורי התכנית. זאת, על מנת להעניק ליווי אישי לכל תלמיד בתהליך כתיבת העבודה. עבודת הגמר נועדה ליצור חיבור בין נושאים שנלמדו בתוכנית לבין העבודה היישומית של התלמיד. לדוגמא: בניית תכנית הדרכה להורים או לצוות מקצועי עימו התלמיד עובד, או מיפוי תופעה התפתחותית הקשורה לקהל היעד עימו התלמיד עובד. כך, תוצרי עבודת הגמר משמשים לאחר מכן את התלמיד במקום עבודתו.