תזות

 • נגם בראנסה (2012). השלמה של אימהות ערביות עם אבחנה ה ASD של ילדם: קשרים עם לחץ ומצוקה נפשיים של האם והתמיכה החברתית לה האם זוכה. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • אורנה לב אנקב (2013). הקשר בין איכות התנועות הספונטניות של הפג ולבין איכות האינטראקציה אם-פג. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • מעיין אור (2013). אסטרטגיות ההדרכה של אמהות לילדים בגיל הגן במשימת פתרון בעיות : הקשר עם תובנה אימהית. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • ג'וביר טארביה (2013). התייחסות האם אל התודעה של התינוק והקשר שלה להתקשרות: מחקר בחברה הערבית בישראל. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • גליה דאובה פישמן (2013). היכולת של פעוטות להתנהל בסביבה: קשר להתקשרות בטחה עם אימהותיהן. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • שרון צאיג מזעקי (2014). הקשר בין כוונות תקשורתיות של התינוק לבין דפוס ההתקשרות שלו אל אמו. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • לאה טל (2014). הקשר בין יצוגים של גננות לגבי התנסויותיהן בגן לבין האקלים החינוכי בגן. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • חולוד אמארה (2015). הקשר בין השלמה עם האבחנה של הילד לבין רגישות אימהית בקרב אימהות לילדים עם ASDs בחברה הערבית. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • נגה הראל (2015). תהליכי עיבוד מידע של אמהות רגישות לדחייה לנוכח מצבים חברתיים שיכולים להתפרש כדחייה כלפי ילדן. בהנחיית וד״ר נורית גור-יעיש וד״ר אפרת שר-צנזור.
 • איילת זולוטוב (2016). הקשר בין סגנון ההתקשרות, ייצוגים לגבי חווית ההוראה והרגישות המורית של מורים בחינוך המיוחד. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • אורית זריה (2016). הקשר בין זמינות רגשית באינטראקציית אם-תינוק פג להתפתחות המוטורית של התינוק בגיל 3-4 חודשים. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • מונא זהר-רוק (2017). תרומתה של תמיכה אימהית באוטונומיה לביטחון ההתקשרות של תינוקות: מחקר בחברה הערבית בישראל. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • רוית שחר להב (2017). ״קסם רגיל״ מערכת היחסים אם-ילד בקרב ילדים עם מגבלה מוטורית חמורה המשתמשים בתקשןרת תומכת וחליפית. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.