סגל מנהלי

גב' אורלי דובנוב

מרכזת התכנית

odubnov@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249074

בניין רבין, חדר 6034, קומה 6