Nieuwsbrieven en meer

Onze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

De dubbele nummers zijn de nieuwsbrieven voor juli/augustus en die voor december/januari.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de nieuwsbrief, let dan op de aanleverdatum voor de kopij die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.

In elke nieuwsbrief staat een colofon met contactgegevens van de vereniging.


Kies een nieuwsbrief en klik er op.

Heuvelrug Senioren Nieuws oktober 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws september 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws juli/augustus 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws juni 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws mei 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws april 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws maart 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws februari 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws dec 2017 jan 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws november 2017

Debatmanifestatie over pensioenen

19 november 2018

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden houdt op 19 november 2018 een debatmanifestatie over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees.

De NVOG heeft toetsingscriteria die op de debatmanifestatie aan de orde komen.

Ter onderbouwing van deze stellingname willen de NVOG voorafgaand aan de debatmanifestatie leden (dus ook die van Heuvelrug Senioren) enquêteren over deze criteria.

Een belangrijke (digitale) enquête om aan mee te doen. Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd.

De uitkomsten van deze enquête zullen worden gepresenteerd in aanwezigheid van de Minister.

Vanaf 28 september staat de enquête online.

U hebt de tijd tot 19 oktober om de enquête in te vullen.

De unieke link voor de NVOG is https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nvog


Jaarverslagen en dergelijke

Klik hier voor het jaarverslag over 2017.


Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Klik hier voor de notulen van de ALV 2017.

Klik hier voor de conceptnotulen van de ALV 2018.


Bescherming persoonsgegevens

Klik hier voor ons protocol.


Actieplan "Waardig ouder worden", maart 2018

Klik hier voor het actieplan.


Klik hier voor de statuten van onze vereniging.