Opvoedingsproject

WIJ ZIJN EEN WARME SCHOOL

WAAR IEDEREEN ZICH THUIS MAG VOELEN

WIJ LEREN MET ONS HOOFD,

ONZE HANDEN EN ONS HART

MET OUDERS, SCHOOLTEAM, LEERLINGEN

EN VELE ANDEREN WERKEN WE SAMEN

MET RESPECT VOOR IEDERS INBRENG

VANUIT IEDERS MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN

BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST

VAN ONZE KINDEREN

WE STREVEN NAAR MENSELIJKE WAARDEN

VIA EEN EIGENTIJDSE CHRISTELIJKE OPVOEDING


Een school waarin elk kind zich thuis mag voelen. Opgenomen worden in onze groep leerlingen en personeel geeft elk kind het gevoel uniek te zijn. Een liefdevolle, Katholieke school waar we gelijkwaardigheid nastreven, met respect voor de eigenheid van elk kind.

Een school waar ruimte is om fouten te maken en waar steeds nieuwe kansen gegeven worden.

We willen kinderen de kans geven om te beleven, na te denken, te handelen en te reflecteren via functioneel leren. We helpen onze leerlingen ervaringen opdoen en zichzelf en de wereld rondom hen te verkennen.

Doorheen verschillende thema’s worden algemene kennis en vaardigheden gestimuleerd en verworven. Ook vaardigheden nodig in het dagelijkse leven zijn prioriteiten: motorische, sociale, emotionele, communicatieve, technologische vaardigheden en hiermee kritisch leren omgaan.

Het aanleren en bijbrengen van attitudes zoals respect, zelfredzaamheid en geloof in eigen mogelijkheden zijn belangrijk voor het verdere leven.

Een goede onderlinge communicatie en samenwerking met ouders, CLB, de stad Sint-Truiden, externe diensten en vele anderen… zijn belangrijk om onze opvoeding- en onderwijstaak samen te realiseren. De inbreng van ouders wordt met de nodige waardigheid en respect behandeld.

In een stimulerend klimaat vertrekkend vanuit de mogelijkheden en talenten, om zo veel mogelijk succeservaringen te beleven, helpen wij onze kinderen in hun groei naar creatieve zelfstandigheid. We willen hen een positief, realistisch zelfbeeld meegeven om op deze manier gemotiveerd het latere beroepsleven aan te vatten. Door de opvoeding van hun totale persoonlijkheid kunnen ze omgaan met de kansen en uitdagingen in onze hedendaagse maatschappij.

In samenwerking, wederzijdse waardering en respect creëren wij een positieve christelijke geest in de school. Zo komen we, vertrekkend vanuit de beginsituatie van onze kinderen, samen op het spoor van belangrijke waarden: solidariteit, verdraagzaamheid, dankbaarheid, verwondering, rechtvaardigheid, eerbied en respect voor de mens en de natuur. Het christelijk geloof inspireert de wijze waarop wij samen leven en onder andere pastorale momenten organiseren.