Nuttige info

Schooluren

Iedere dag is er opvang op onze school vanaf 8uur.


De lessen beginnen op maandag en dinsdag om 8.55u en eindigen om 15.30u.

Op woensdag beginnen de lessen om 8.45u en eindigen ze om 12.10u

Op donderdag en vrijdag beginnen de lessen om 9u en eindigen ze om 15.30u.

Schoolreglement

Schoolbrochure 2022-2023

Schoolvervoer

Schoolvervoer is mogelijk. Wij beschikken over 16 bussen die samenwerken met nog 5 andere BO-scholen van en rond Sint-Truiden. In principe is het busvervoer gratis, mits men de dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet bezoekt.

Opgelet: Het ministerie van Onderwijs bepaalt of de leerling al dan niet gratis mag meereizen.

Indien de leerling een goedkeuring krijgt voor het gratis busvervoer, zal ‘De Lijn’ Hasselt bepalen op welke rit de leerling kan meerijden.

Indien de leerling géén goedkeuring krijgt, kan de leerling niet mee met de bus.

Deze regelingen kunnen enkele dagen in beslag nemen.

De leerlingen worden aan huis afgezet of op de afgesproken plaats. De uurregeling wordt tijdig meegedeeld.

Internaat

Wij werken samen met het internaat van Hasp-O Centrum, internaat Sint-Aloysius Zepperen of internaat Stadsrand. Neem voor verdere informatie hierover best contact op met onze school.

Tutti Frutti

Voor onze naschoolse opvang doen we beroep op de buitenschoolse opvang Tutti Frutti. Jullie kind wordt op het einde van de schooldag opgehaald door het busje van Tutti Frutti.


Opgelet! Jullie moeten zelf je kind inschrijven hiervoor via Tutti Frutti (011/69 11 67 of info.kinderopvang@sint-truiden.be)


Door de huidige corona-maatregelen zal de naschoolse opvang op school plaatsvinden.

Vrij CLB Limburg

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Limburg, afdeling SintTruiden. Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school.


Vrij CLB Zuid-Limburg

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Afdeling Sint-Truiden

Gazometerstraat 7 3800 Sint-Truiden

011 58 62 10

011 58 62 19

sinttruiden@vrijclblimburg.be