Opvang Kabokkio

Voorwoord

Beste ouder(s),

Het gevolg van de evolutie in onze maatschappij zorgt ervoor dat de taak van een school verder reikt dan haar schoolwerkplan. De VZW KABOST wil binnen haar pedagogische visie tegemoetkomen aan de opvangproblematiek die er op dit moment in Vlaanderen bestaat. Naast het verder professionaliseren van de voor– en naschoolse opvang, zullen wij ook tijdens de vakantieperiodes een gedifferentieerd aanbod doen in de verschillende vestigingsplaatsen.

Het gaat hier om een zin-volle invulling van die periodes, waarbij de gevarieerde ontspanning, met deskundige begeleiding, hoofdzaak blijft.

Klik om de link om naar de website van www.kabokkio.be te gaan.

Flor Vanroye,

Voorzitter VZW KABOST