Oudervereniging

Wie zijn we?

Op de HEHA-school zijn er dynamische, enthousiaste ouders die zich vrijwillig engageren voor de school. Aangezien onze kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, streven wij naar een aangenaam schoolklimaat. Het hele schoolgebeuren neemt immers een centrale rol in het leven van onze kinderen in. Daarom proberen wij als oudervereniging de schoolwerking structureel te bevorderen, alsook de betrokkenheid van de ouders bij de school te verhogen.

Wat doen we?

Al vele jaren zetten de leden van de oudervereniging zich in voor de leerlingen van onze school en trachten ze door hun 3 grote pijlers een bouwsteentje bij te dragen aan de schoolloopbaan van jullie kind. Gedurende het schooljaar proberen we afwisseling te brengen op het vaste lespatroon en streven we naar het creëren van leuke momenten. Ook verlenen we steun aan pedagogische projecten van de HEHA-school en proberen we de school te ondersteunen in aankopen om extra’s te bieden aan de kinderen.

We proberen ouders dichter bij elkaar te brengen door de planning van buitenschoolse activiteiten. Wij hopen hiermee ertoe bij te dragen dat ouders elkaar en de school nog beter kunnen leren kennen. We willen actief aan de slag om een brug te zijn tussen beide. Het eerste aanspreekpunt bij persoonlijke aangelegenheden blijft natuurlijk de directie en de leerkrachten.

Wat zijn de geplande activiteiten voor schooljaar 2018-2019?

september 2018

We maken een leuke schoolkalender met foto’s van alle klassen en vermelden de voornaamste schoolevenementen. We bieden deze te koop aan om onze vele acties te kunnen financieren.

10 oktober 2018

De dag van de leerkracht vieren we door tijdens de speeltijd te zorgen voor een bijzonder smaakvolle verrassing en nemen met plezier het toezicht op de speelplaats van de leerkrachten over.

5 november 2018

We bieden hulp aan Sint-Maarten met de aankoop van speculaas.

21 december 2018

Daags voor de kerstvakantie is er een gezellige kerstdrink voor groot en klein.

1 februari 2019

We serveren warme pannenkoeken in alle klassen.

maart 2019

We organiseren een supergezellige ‘Spaghettizwier’.

1 mei 2019

Er is de receptie met hapjes op de speelplaats en/of de turnzaal van de school na de misviering van de Eerste Communie.

23 juni 2019

Wie weet zijn er opnieuw gratis glittertattoo’s en springkastelen op het schoolfeest.

27 juni 2019

We geven een feestreceptie op het afscheidsfeest van het 6de leerjaar op het einde van het schooljaar.

en ook:

  • We zorgen voor sponsoring van de bos- en de ruimteklassen.
  • We bieden de school financiële steun aan bij de aankoop van extra’s.
  • Wanneer er voldoende ruimte en budget is kan een leuk idee, workshop,... nog toegevoegd en tot stand gebracht worden.

Hoe realiseren wij dit?

We vergaderen een zestal keer per jaar op school, op een weekavond om 20u. Samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten worden er activiteiten gepland, thema’s uitgediept, vragen gesteld en beantwoord en taken verdeeld.

Heb jij interesse om lid te worden?

Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn van harte welkom om lid te worden. Wil je ook met ons meedenken of concreet werken aan een leuke schoolomgeving voor álle kinderen? Zie je het zitten om eens te handen uit de mouwen te steken bij één van onze activiteiten? Of jij er nu voor kiest om actief lid te worden, of om af en toe te helpen, alle hulp is welkom! Spreek ons gerust aan of mail naar ouderraad@heha.be