VLEK

Grembergen

Een warme school

  • waar kleuters en lagereschoolkinderen worden uitgedaagd om te leren,
  • waar een kind zich thuis voelt en geborgen weet,
  • waar innoverend onderwijs de basis voor de toekomst vormt
  • waar de motivationele factor als uitgangspunt dient,
  • waar krachtige leeromgevingen voor uitdagingen zorgen!

VLEK

Rootjensweg 78

9200 Grembergen


052/21.15.28

vrijebasis.grembergen@skynet.be