Scholen

HEHAschool - Sint-gillis-bij-Dendermonde

We werken op onze school:

 • aan een open relatie met kinderen, ouders en collega’s met een duidelijke en eerlijke communicatie
 • aan kwaliteitsvol, innoverend onderwijs
 • aan een degelijk zorgbeleid met aandacht voor zwakkere en sterkere kinderen
 • aan een veilig schoolklimaat met ruimte voor groei in zelfsturing en verantwoordelijkheidszin
 • aan een gezonde levensstijl met aandacht voor beweging, gezonde voeding, welbevinden en functioneel en verantwoord ICT-gebruik

De oogappel - Appels

Je zoekt een dorpsschool op maat van jouw kind? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Onze scholen zijn landelijk gesitueerd net buiten Dendermonde en tellen zowat 250 kinderen.

Het is zeker fijn om je schooltijd in een school op kindermaat te mogen beleven. Je waardeert ons heel persoonlijk onthaal en de zekerheid op een geborgen plaatsje in een overzichtelijke klasgroep.

Wij maken werk van talentenonderwijs gekoppeld aan onderwijsvernieuwingen en een sterk zorgbeleid waarin jullie kind op een positieve manier centraal staat!

Harduynschool - Oudegem

Je zoekt een dorpsschool op maat van jouw kind? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Onze scholen zijn landelijk gesitueerd net buiten Dendermonde en tellen zowat 250 kinderen.

Het is zeker fijn om je schooltijd in een school op kindermaat te mogen beleven. Je waardeert ons heel persoonlijk onthaal en de zekerheid op een geborgen plaatsje in een overzichtelijke klasgroep.

Wij maken werk van talentenonderwijs gekoppeld aan onderwijsvernieuwingen en een sterk zorgbeleid waarin jullie kind op een positieve manier centraal staat!

VLEK - Grembergen

Een warme school

 • waar kleuters en lagereschoolkinderen worden uitgedaagd om te leren,
 • waar een kind zich thuis voelt en geborgen weet,
 • waar innoverend onderwijs de basis voor de toekomst vormt
 • waar de motivationele factor als uitgangspunt dient,
 • waar krachtige leeromgevingen voor uitdagingen zorgen!

Visitatieschool - Baasrode

Als school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen welkom zijn. We willen elk kind kansen geven om zijn/haar talenten te ontplooien.

Omgaan met diversiteit vanuit respect voor elkaars waarden en normen vinden wij een noodzaak.

Het ontwikkelen van het kind, staat centraal.

Met een gedreven leerkrachtenteam, een prima infrastructuur en een wijde, groene omgeving willen wij hier samen werk van maken.

Óscar Romercollege - Dendermonde

Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. Ons schoolteam zet zich enthousiast in voor een goede school- en klassfeer, zodat onze kinderen in de beste omstandigheden kunnen leren. Ze worden door de leerkrachten en het zorgteam met de beste zorgen omringd.

Er wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem dat toelaat om de evoluties op cognitief en emotioneel vlak op elk moment, gedurende de hele schoolloopbaan, in kaart te brengen. Zo kunnen, na overleg met de ouders, tijdig aangepaste maatregelen genomen worden om kinderen, die onder- steuning nodig hebben, te helpen.

In de derde kleuterklas wordt de basis gelegd voor een veilige overstap naar de lagere school. De samenwerking met de eerste leerjaren is hierbij een sterke troef

Al deze elementen dragen ertoe bij om op het einde van de lagere school een weloverwogen studieadvies te geven zodat de leerlingen een vlotte overgang naar het secundair onderwijs kunnen maken.

Óscar romerocollege - Het Laar - Dendermonde

Campus Het Laar van het Óscar Romerocollege is een school Buitengewoon Basisonderwijs.

Wij richten 3 types in:

 • Type 2: voor kinderen met een ernstige mentale beperking
 • Type Basisaanbod: voor kinderen met een matige mentale beperking en/of normaal begaafde kinderen met een leerstoornis.
 • Type 9: kinderen met autisme

Wij bieden al onze kinderen een geïntegreerde en/of structuurwerking aan op maat van de talenten en onderwijsnoden van elk kind.

Met een enthousiast team van leerkrachten en therapeuten zorgen we voor een aangename sfeer in een warme, maar bijzondere school.