HOP-IN i Projekt Edison 

HOP-IN 2023 er slut.. 

Årets HOP-IN i Projekt Edison er nu overstået, og vi i styregruppen sidder tilbage med armene højt hævet over vore hoveder! 

Det har været et HOP-IN forløb, med en masser af glade elever, som har fremvist deres super fede idéer til, hvordan deres by i fremtiden skal være! 

Vi vil nu kigge frem mod næste skoleår, hvor vi igen vil planlægge et innovativt projekt for Hedensted Kommunes 7. årgang! 

Herunder kan I se billeder og video fra året HOP-IN i Projket Edison! 

DJI_0053.MP4

Video fra messedagen

Her kan I få et godt indblik i opstillingen og atmosfæren på selve messedagen. 

DJI_0094.LRF

Video fra messeaftenen

Her ser I lille video af messeaftenen, hvor vi havde alle forældrene på besøg.

HOP-IN i Projekt Edison

HOP-IN Hedensted har indgået et samarbejde med Projekt Edison. Det betyder, at vi tager alle de gode ting fra HOP-IN, såsom virksomhedssamarbejdet, en hel emneuge med fokus på innovation og en fælles messedag for alle 7. klasseelever i Hedensted kommune! Det har vi smeltet sammen med undervisningsmaterialet fra det landsdækkende entreprenørskabsprojekt Projekt Edison. 

Materialer til HOP-IN i Projekt Edison

Da vi tager det bedste fra de 2 projekter, vil materialer også være at finde på 2 forskellige hjemmesider. 

Materialer fra Projekt Edison: 

Her finder I det grundlæggende materiale, som vil understøtte jeres arbejde og elevernes arbejde med projektet. Materialet tager udgangspunkt i Projekt Edison, der er et fyldestgørende undervisningsmaterialer, der understøtter årets tema. De otte kapitler skal ses som en proces, hvor eleverne skal gå fra at forstå årets udfordring til selv at kunne præsentere en idé, der kan bruges i fremtidens by. Materialet er opbygget, så man som underviser bliver guidet igennem denne proces.

Materialer fra HOP-IN:

På denne side findes materialet som kan bruges til virksomhedssamarbejdet, informationer om lærercamp og projektugen. Denne hjemmeside kan med fordel bruges som udgangspunkt for hele HOP-IN i Projekt Edison, da den indeholder relevante informationer om projektet og link til materialet på Projekt Edison. 

HOP-IN i Projekt Edison i nyhederne. 

TV Syd var torsdag med Rask Mølle Skole på virksomhedsbesøg ved UG Metal. Det er der kommet følgende indslag ud af: ( se med fra 10.15 inde i udsendelsen)

TV Syd - Nyheder d. 9. marts 2023 

I kan også læse om besøget, samt Hedensted Kommunes indsat for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Flere vælger erhvervsuddannelser i Hedensted Kommune 

Lærerinformationer

Her finder i forskellige informationer, som meldt ud efter lærercampen samt links til sparring mm. 

Virksomhedssamarbejdet i HOP-IN

Et godt samarbejde mellem de deltagende klasser og de virksomheder, som de skal besøge og lave sparring med i projektet, har altid været en stor del af HOP-IN. Dette samarbejde styrkes i det nye projekt HOP-IN i Projekt Edison.

Her finder I materialerne, der skal bruges til virksomhedssamarbejdet i projektet.

Materialer fra Projekt Edison

Her finder I det grundlæggende materiale, som vil understøtte jeres arbejde og elevernes arbejde med projektet. Materialet tager udgangspunkt i Projekt Edison, der er et fyldestgørende undervisningsmaterialer, der understøtter årets tema. De otte kapitler skal ses som en proces, hvor eleverne skal gå fra at forstå årets udfordring til selv at kunne præsentere en idé, der kan bruges i fremtidens by. Materialet er opbygget, så man som underviser bliver guidet igennem denne proces.

Her finder I også bedømmelseskriterierne, som dommerne vurder elevernes løsninger ud fra. 

HOP-IN i Projekt Edison - plan for projektet og messedagen

Her finder du:

Årets tema

Billeder fra HOP-IN 2022