Bekijk hieronder de planning voor de opendeuravond van zaterdag 3 februari 2024

Welkom bij ‘De Dansacademie'

de allround middelbare dansopleiding van het MSKA Roeselare.

UNIEK in Vlaanderen

Com­bin­eer je dan­stal­ent met je favori­ete mid­del­bare dansopleiding met per­soon­lijke studiecoach

‘De Dansacademie’ wil jonger­en hun tal­en­ten ver­der laten ontwikkelen op school­niveau. Vaak wordt sport (vrije tijd in het algemeen) los­gekop­peld van het onder­wijs. Met de dansopleiding wil­len we beide puzzel­stukken in elkaar doen passen zod­at suc­ces­bele­v­ing binnen en buiten de schoolmuren van­zelf­sprek­end wordt. Een­maal we de draad ​“hobby” en draad ​“onder­wijs” samen weven tot de stof ​“tal­ent”, maken we het school­gaan aan­trekkelijk, trans­parant en hedendaags.


Neem een kijkje op onze website. 

Heb je een vraag? steve.burggraeve@mskaroeselare.be

Veel leesplezier

Steve Burggraeve

Coördinator DANS MSKA Roeselare