LỚP NVSP GV CĐ-ĐH

KHÓA 55

xem điểm cập nhật ngày 9.8 tại đây

XIN NHỜ QUÝ ANH CHỊ HỌC VIÊN NHẬP THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH VÀO ĐƯỜNG DẪN SAU HOẶC CẬP NHẬT THÔNG TIN LẠI CHO ĐÚNG SAU KHI KIỂM TRA FILE EXCEL BÊN DƯỚI (để tiện cho việc liên hệ học viên sau này) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRfGNz4yH_yGYEhRyClTwPALwmSOHZXrTQoq7VfDtpnAJs0g/viewform

Kiểm tra thông tin của mình có đúng hay không ở file dưới đây:

MAY 08 DANH SÁCH NVSP K55.xls