LỚP NVSP GV CĐ-ĐH

KHÓA 55

xem điểm cập nhật ngày 09/10 tại đây

Thắc mắc về điểm số xin gửi email trực tiếp đến cho giáo vụ K55: thuyloanto@hcmussh.edu.vn

DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ ĐỢT 1

CẤP CC ĐỢT 1.xls