Tra cứu tổ hợp xét tuyển

Hướng dẫn: thí sinh có thể tra cứu thông tin dựa vào

  • Ngành đào tạo (Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Địa lí học,...)
  • Sư phạm hoặc ngoài Sư phạm
  • Mã tổ hợp xét tuyển (A00, A01...)
  • Môn xét tuyển (Toán, Lí, Hóa,...)

Lưu ý: những môn VIẾT IN là những môn thi chính

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.106, A.107, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phận Tư vấn tuyển sinh

Số điện thoại: (028) 3835 2020 - 141, 142

Hotline: 091 3773517 (thầy Lê Hùng Cường - Phó Trưởng phòng Đào tạo)

Email: tuyensinh@hcmup.edu.vn

Website: Trang thông tin tuyển sinh