TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THẲNG NĂM 2017

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.106, A.107, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phận Tư vấn tuyển sinh

Số điện thoại: (028) 3835 2020 - 141, 142

Hotline: 091 3773517 (thầy Lê Hùng Cường - Phó Trưởng phòng Đào tạo)

Email: tuyensinh@hcmup.edu.vn

Website: Trang thông tin tuyển sinh