GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TỐT NGHIỆP

1) Sinh viên nhập Mã số SV để xem kết quả tốt nghiệp;

2) Trường hợp sinh viên có nhiều câu hỏi, sau khi nhập thông tin cần tra cứu, vui lòng nhấn phím MŨI TÊN (Phía bên phải màn hình) để xem các câu trả lời ở phía sau;

3) Những trường hợp liên quan đến:

  • NỢ PHÍ, các bạn liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.205) để được giải quyết.

  • ĐIỂM GIỮA KỲ, ĐIỂM THI CUỐI KỲ, liên hệ KHOA hoặc phòng Khảo thí và ĐBCL (A.206) để được giải quyết.

  • HỒ SƠ SINH VIÊN, SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN vui lòng liên hệ Phòng CTCT-HSSV (A.110).