GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TỐT NGHIỆP 05/2020

1) Sinh viên nhập Mã số SV để xem kết quả tốt nghiệp;

2) Trường hợp sinh viên có nhiều câu hỏi, sau khi nhập thông tin cần tra cứu, vui lòng nhấn phím MŨI TÊN để xem các câu trả lời sau;

3) Những trường hợp liên quan đến:

  • NỢ PHÍ, các bạn liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.205) để được giải quyết.
  • ĐIỂM GIỮA KỲ, ĐIỂM THI CUỐI KỲ, liên hệ KHOA hoặc phòng Khảo thí và ĐBCL (A.206) để được giải quyết.
  • HỒ SƠ SINH VIÊN, SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN vui lòng liên hệ Phòng CTCT-HSSV (A.110).