GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TỐT NGHIỆP

1) Sinh viên nhập Mã số SV để xem kết quả tốt nghiệp;

2) Trường hợp sinh viên có nhiều câu hỏi, sau khi nhập thông tin cần tra cứu, vui lòng nhấn phím MŨI TÊN (Phía bên phải màn hình) để xem các câu trả lời ở phía sau;

3) Những trường hợp liên quan đến:

  • NỢ HỌC PHÍ, các bạn liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.205), điện thoại: (028) 38352020 số máy lẻ 140, email: hocphi@hcmue.edu.vn để được giải quyết.

  • ĐIỂM GIỮA KỲ, CUỐI KỲ, CHUYỂN ĐIỂM liên hệ KHOA/ phòng Khảo thí và ĐBCL (A.206), (028) 38352020 số máy lẻ 147, email: phongkhaothi@hcmue.edu.vn để được giải đáp.

  • NỢ HỒ SƠ SINH VIÊN hoặc SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN (Họ và tên; Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, Quốc tịch,...) liên hệ phòng CTCT-HSSV (A.110), điện thoại: (028) 38352020 số máy lẻ 127, 128, Email: phongctct@hcmue.edu.vn để được giải quyết.