Fisika eta Kimika

Egileak: Joxepo Teres, Amaia Gutierrez eta Petro Vera

Argitaletxea: ekielkar


MAILA AMAIERAKO KONPETENTZIA

Eremu pertsonaleko, sozialeko zein akademikoa, iturri desberdinetatik informazioa jasoz, ikaslea gai da materiari lotutako arazo bat abiapuntutzat eta dituen propietate fisikoak kontutan hartuz, giza jokabideek ingurunean duten eraginen aurrean hobekuntza proposamenak egiteko, eta propietate horien ondorioetan oinarrituz, material jakinek duten baliagarritasuna baloratzeko eta justifikatzeko, aldaketak sortarazten duen energiaren ezaugarriak identifikatuz eta iturrien erabilerari buruz jasangarriak eta eraginkorrak diren neurriak kritikoki adieraziz.