NATURAREN ZIENTZIAK

MAILA AMAIERAKO KONPETENTZIA


Eremu pertsonaleko, sozialeko zein akademikoan, iturri desberdinetatik informazioa jasoz, ikaslea gai da materiari lotutako arazo bat abiapuntutzat eta dituen propietate fisikoak kontutan hartuz, giza jokabideek ingurunean duten eraginen aurrean hobekuntza proposamenak egiteko, eta propietate horien ondorioetan oinarrituz, material jakinek duten baliagarritasuna baloratzeko eta justifikatzeko,  aldaketak sortarazten duen  energiaren ezaugarriak identifikatuz eta iturrien erabilerari buruz jasangarriak eta eraginkorrak diren neurriak kritikoki adieraziz.

KREDITUAK: