ตารางเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

 คลิกที่นี่ bit.ly/3WHrC13

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ รายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในโครงการห้องเรียนนานาชาติ IP ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3vt06Jr

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา  2567

ห้องเรียนปกติ ประเภทโควตา ดูรายชื่อที่นี่  https://bit.ly/3vpS2cl

ห้องเรียนปกติ  ดูรายชื่อที่นี่  https://bit.ly/3TTuE07

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา  2567

ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ดูรายชื่อที่นี่  https://bit.ly/4czo46g

ห้องเรียนปกติ  ดูรายชื่อที่นี่  https://bit.ly/4czo9qA

สารพะยอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภทความสามารถพิเศษ https://bit.ly/3TpSmzR

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  https://bit.ly/491BUeC 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  ประเภทความสามารถพิเศษ   https://bit.ly/4aeCRBx

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  https://bit.ly/49MUpot


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

-----------------------------------------------


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1
คลิกดูรายละเอียด https://bit.ly/4bWY8RQ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4
คลิกดูรายละเอียด https://bit.ly/3T1Uv4z

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ม.1 https://bit.ly/3wmRqUX

ม.4 https://bit.ly/48A5wQp

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

โครงการ PrePre-YorRorSor67 และเกณฑ์รางวัล https://bit.ly/3w3O8FY

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โครงการ PrePre-YorRorSor67และเกณฑ์รางวัล

https://bit.ly/49sMImV

ประกาศผลการสอบเรียงลำดับคะแนน ป.4-ป.6

https://bit.ly/3w5ZEAJ

นักเรียนที่ได้เงินรางวัลและเกียรติบัตร ป.4

https://bit.ly/3HPeHkY

นักเรียนที่ได้เงินรางวัลและเกียรติบัตร ป.5

https://bit.ly/4bvcSqL

นักเรียนที่ได้เงินรางวัลและเกียรติบัตร ป.6

https://bit.ly/3SxsGR4 

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1 (มีโปรแกรม IP,CEP,SMA) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( IP และ SMA เท่านั้น)

โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ https://bit.ly/42bLqdn


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Pre-YorRorSor’67 ครั้งที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2566 

คลิกอ่านรายละเอียด https://bit.ly/480qYNY

ตารางเรียน นักเรียน ม.1-6 

คลิกที่นี่ 

.....................................................................

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่ผลงานครู

สื่อวีดิทัศน์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ปีการศึกษา 2563

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ (COVID-19) ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.16

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง