JSDH a SDH Květnice

Vedení SDH Květnice

starosta Jiří Slavík 

náměstek starosty Petr Beránek 

velitel SDH Jindřich Hájek

jednatel Martin Takáč

hospodář Jiří Foltýn

člen výboru Josef Řezníček

revizor Kateřina Baranová


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květnice 

Sidlo: K Dobročovicům 35 , 250 84 Květnice

Registarční číslo  přidělené Kanceláří SH ČMS :  219062

IČO :  22756841   výpis


ID datové schránky:  bipcj3c

Vedení sboru se volí pravidelně každých pět let při Valné hromadě sporu, poslední volební valná hromada byla v roce 2019

Facebook

Hasiči

19 členu, 21 mladých hasičů 

DA

Ford

Historická stříkačka 

1898

Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Květnici

Sbor dobrovolných hasičů Květnice

 spolupracuje při hašení požárů, likvidací povodní, živelných pohromách, mimořádných událostech a poskytují jinou technickou pomoc. Též se účastní společenských akcí, které pořádá obec. 

SDH Květnice je zařazena v plošném pokrytí JPO V. K dnešnímu dni sbor čítá 40 členů. Aktuálním starostou sboru je Jiří Slavík st. a velitelem jednotky Jindřich Hájek. Hasiči stále přibírají nové členy. 

SDH disponuje plovoucím čerpadlem, 2ks stříkaček PS8 z roku 1960 a 1961, 1ks stříkačky PS12 a  nákladní valník. Mimo to spolek vlastní funkční historickou hasičskou stříkačkou z roku 1898. 

V roce 2017 oslaví sbor 120 let od svého založení. 

Sídlo: K Dobročovicům 35, Květnice 250 84

Kontakt: 731 106 709 starosta SDH Jiří Slavík

 Historie:

Spolek byl založen v roce 1897 na podnět obchodníka Antonína Cetla. Tehdy byla Květnice osadou. Ruční stříkačku sbor zakoupil v roce 1898 od firmy Smekal Praha za 719 zlatých. Nynější hasičská zbrojnice byla vystavěna roku 1904. Při schůzi ustavující sbor byli přítomni jako zástupci obce J. Kulič, dlouholetý starosta obce a činný člen sboru, J. Cetl, dlouholetý velitel sboru, Dr. Golombiowský sborový lékař a jiní. V prvním roce po založení sboru bylo konáno 10 praktických cvičení, 12 teoretických, 12 výborových schůzí a 1 valná hromada. Do poloviny 20 století byl spolek ještě v činnosti a dále pak postupně zanikal. Dne 20. 2. 1970 byla činnost spolku obnovena.

 Zakládající členové: