Metoodikapäev

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse METOODIKAPÄEV toimub 09.10.2017

Koolituspäev algab kell 8:30 B-korpuse suures auditooriumis.


Igaühel on võimalus valida alljärgnevate koolituste vahel!


Metoodikapäeva koolitusteemad


DigiMeister "Koostöövõimalused ja -vahendid kutseõppeasutuses" II koolituspäev

Koolituse eesmärk: Parandada õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides toetamaks koostöökultuuri edendamist kutsekoolis.

Sisu: Koolituse tulemusena suureneb õpetajate koostöö alane pädevus õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks sobivaid digivahendeid. Koolitus aitab kaasa uute lõimimist sisaldavate õppekavade rakendamisele kutsekoolides. Tutvustab koosõppimisi võimalusi ja toetavaid vahendeid koostöö rakendamiseks.

Koolitajad: Varje Tipp ja Heidi Paju

Grupi suurus: 18


Arengut toetav juhendamine ja tagasiside õppe- ja praktika protsessis

Koolituse eesmärk: Arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskuseid ning mõista enda rolle juhendajana

Sisu: -Juhendamine ja erinevad rollid

-Usaldussuhte loomine, suhetel põhinev õppimine

-Keerulised vestlused ja probleemkohtade arutelu

-Tagasiside andmine ja saamine

-Hinnanguvaba kirjeldus

-Jõustavad vestlused

Grupi suurus: 27 õpetajat

Koolitaja: Maili Liinev (kasvatusteaduste MA) on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi külalislektor (emakeele didaktika, õpetaja eneseanalüüs) ja kutseaasta programmi (mentorite koolitaja, noorte õpetajate tugigrupi juht) koolitaja, MTÜ Hooling koolitaja ja eripedagoog-nõustaja.

Koolituse täpsema sisu leiate siit.

Kolleegilt – kolleegile „Mul on, mida jagada“

Koolituse eesmärk: Jagada oma väärt kogemust kolleegidega

Sisu: Õppemeetodite ja parima praktika jagamine. Iga osaleja jagab oma väärt kogemust ja head praktikat 10 minutit, millele järgneb omavaheline diskussioon.

Koolituspäeva modereerib: Hevelin Kärp, teenindusõppeosakonna juhataja kt

Grupi suurus: 25 õpetajat

NB! Palun sellele koolitusele registreerinutel lisada lühidalt siia http://menti.com (sisenemise kood 15 55 57), millist head praktikat jagate. Lisage sinna ka oma nimi.

Tulemusi näete siit!

Grupi suurus: 25

Metoodikapäeva korraldab:

Varje Tipp, arendusosakonna juhataja

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel kavas muudatusi