הניסויי חטיבה ותיכון - פרויקט ברווז

פרויקט ברווז

פרויקט ברווז - החזון

סימוכין: ברווז - 1

תאריך: 21 באוקטובר 2009

הנדון: חזון, יעדים ומשימות – פרויקט הברווז

החזון

במדינת ישראל חיות ופועלות זו לצד זו שתי קהילות עיקריות שונות – הקהילה היהודית והקהילה הערבית. מדינת ישראל הינה "מדינת העם היהודי" ובה מתפתחת ומוגשמת תרבות ישראלית-יהודית מקורית. אך בד בבד, לצידה קיימת תרבות ישראלית-ערבית, הניזונה הן מהתרבות הישראלית וההשתייכות כאזרחי מדינת ישראל והן מהתרבות הערבית עם זיקה לעם הפלסטינאי.

מסלולי ההתפתחות של הנוער בשתי קהילות אלו הינם פעמים רבות מקבילים, ללא השקה וללא קירבה וקשרי גומלין אמיתיים. ברקע נמצא הסכסוך המתמשך בין ישראל לשכנותיה, ובפרט בין מדינת ישראל לאוכלוסייה הפלסטינאית ביהודה ושומרון וברצועת עזה. פעולות טרור, מבצעים צבאיים, מתיחות, מובילים לחשדנות הדדית, לחוסר יכולת לתקשר וליצור קשרי גומלין תרבותיים וחברתיים.

זוהי מציאות מסוכנת, שמנציחה למעשה את ההפרדה, החשדנות ואיבוד הפוטנציאל הקיים בשיתוף הפעולה בין שתי קבוצות האוכלוסייה המרכזיות במדינה.

אם רוצים לנסות ולשנות מציאות זאת, הרי שהמקום והזמן להתחיל בכך הוא בקרב בני הנוער בין שני הצדדים. בני הנוער פתוחים במידה רבה יותר ליצירת קשרים חברתיים ותרבותיים, ולמציאת גשרים שיכולים לגשר על הפערים העצומים, ההולכים ונפערים משנה לשנה.

יצירת הגשרים הינה לכן נושא קיומי ובעל חשיבות ארוכת טווח. זהו נושא שחייבים להתחיל בו כאן ועכשיו.

היוזמה להקים את התיאטרון בירושלים, קודמה על ידי קרן היסוד, אשר חברה לשני בתי ספר בירושלים – האחד ביה"ס הניסויי והשני בית הספר בבית צפאפא. בין שני בתי ספר אלו, קיימים קשרים מזה מספר שנים. מורים משני בתי הספר קיימו מספר מפגשי היכרות, שעסקו בדומה ובשונה בקהילות שני בתי הספר. אירוע השיא היה קיום מפגש בין מורים משני בתי הספר שנערך באנטוליה שבתורכיה, מפגש שלווה במפגשי-המשך בירושלים. תלמידים משני בתי הספר לוקחים מדי שנה חלק במשלחת נוער היוצאת לאוסטריה בחסות המחלקה לחילופי נוער של עיריית ירושלים. מפגשים בין תלמידים נערכו גם בעבר, כולל מפגשים לצפייה משותפת בסרטים בעלי משמעות חינוכית לתלמידים משני בתי הספר. יחד עם זאת, עד כה לא נערכו מפגשים ממוסדים ומתמשכים שיכולים להקרין לאורך זמן על קהילות ההורים והתלמידים, כמו גם מפגשים בעלי תוכן מובנה ומשותף.

הפרויקט המשותף של תיאטרון הברווז, מזמן הזדמנות להעמיק את הקשרים בין שני בתי הספר ולמסד אותם. מדובר בפרויקט מאתגר, המציב יעדים ומטרות משותפות לבני הנוער משני בתי הספר. מדובר בתהליך של עבודה משותפת שבסופה יוצגו פירות העבודה בפני הקהילות הרחבות יותר, של יתר התלמידים, המשפחות, המורים, עובדי בתי הספר, התורמים וגורמים נוספים.

הכוונה והמטרה היא שהמפגשים השבועיים והפעילויות המיוחדות ישפיעו לא רק על התלמידים המשתתפים בפרויקט אלא גם על חבריהם וגם על המשפחות משני בתי הספר. הצלחת הפרויקט תימדד בראש ובראשונה בתוצאה הישירה של הפעילות שהיא יצירת קבוצת תיאטרון איכותי, שתעבוד במשותף ותתקדם בשלבי ההכשרה המקצועית בתחום התיאטרון; בד בבד, ההצלחה תימדד ביצירת מעטפת חברתית ותרבותית, אשר תתפתח סביב הפעילות בקבוצת התיאטרון.

הפרויקט מתוכנן לטווח ארוך: הראייה הינה לפעילות של 5 שנים, כאשר משנה לשנה, יונחו יסודות לפיתוח הפעילויות, ליצירת מסורת תיאטרונית, ולגיבוש דרכי הפעולה והמתודולוגיה. לקראת כל שנה חדשה, יופקו הלקחים ויוגדרו מטרות פרטניות לשנה הבאה.

יעדים ומטרות לשנה הראשונה

השנה הראשונה היא השנה שבה יונחו היסודות לפעילות, תותווה הדרך הראשונית ותיבנה קבוצת התיאטרון המשותפת הראשונה. בשנה זאת יהיה צורך להתמודד עם בעיות ההקמה, היצירה וגיבוש הקבוצה, יעדיה; להתמודד עם האתגרים והקשיים הצפויים, ולסלול את הדרך לקבוצות שיוקמו בשנים הבאות.

אבני דרך מקצועיות לפעילות בשנה הראשונה

"שפת התיאטרון" תשמש כשפה המשותפת, שתגשר בין פערי השפה המדוברת של שתי קבוצות התלמידים, ובין הפערים התרבותיים. במהלך השנה, תירכשנה בהדרגה המיומנויות של "שפת התיאטרון", בראש ובראשונה בתחום המשחק עצמו, דרמה, תנועה, ריקוד וכד', ובמקביל, לימוד של הרכיבים האחרים במקצוע זה, לרבות תלבושות, תפאורה, מוזיקה ותאורה, תוך הפגשתם עם גורמי מקצוע בתחומים אלו הבאתם לרמה שתאפשר העלאת הצגה מסכמת של הפרויקט. תוכנית מפורטת תוגש ותימסר בהמשך על ידי הרולד לואי, ותאושר על ידי ועדת ההיגוי.

אבני דרך חברתיות לפעילות בשנה הראשונה

פרט לדגש שיושם על לימוד והקניית "שפת התיאטרון", באחריות המנחה המקצועי, תוכן תוכנית חברתית כולל אבני דרך, באחריות המורים המלווים משני בתי הספר. מורים אלו יעקבו אחר התקשורת בין התלמידים וילוו אותם בכל סוגיה חינוכית שתעלה, במידת הצורך. כהצלחה בשלב הראשון ייחשב קיום דיאלוג מקצועי בין קבוצות התלמידים. כהצלחה בשלב השני תיחשב פיתוח תקשורת בין אישית בין התלמידים השונים.

המשתתפים

במפגשים ייקחו חלק כעשרה תלמידים מכל אחד מבתי הספר. ייעשה ניסיון לחלוקה שוויונית מגדרית וכן חלוקה בין תלמידים ערבים בעלי אזרחות ישראלית ובעלי אזרחות ירדנית.

המנחה המקצועי

מנחה הפעילות יהיה מר הרולד לואי, שהינו בעל ניסיון רב בהפעלת קבוצות רב תרבותיות בארץ ובעולם.

מורים מלווים

למפגשים יתלוו שני מורים שימצאו לאורך כל זמן המפגשים ויטפלו בבעיות אם תתעוררנה. המורה הערבית תסייע (כמו גם התלמידים הערביים השולטים בשפה העברית) בתרגום במידת הצורך. המורה מביה"ס הניסויי היא נעמה בר-צבי. המורה מבית צפאפא היא היבה סליאמה. המורים המלווים יהיו צמודים גם לפעילויות הנוספות כגון צפייה משותפת בהצגות תיאטרון, סדנאות תאורה ותלבושות, מפגשים עם במאים ומוזיקאים וכד'.

תוכנית עבודה

הפעילות תתבסס על מפגשים שבועיים, במתכונת של סדנאות, שישתלבו בתוכנית השנתית על פי יעדיה ואבני הדרך שבה. במהלך שנה מתוכננים כ- 25 מפגשים, למשך זמן נטו של שעתיים וחצי למפגש. המפגשים יתקיימו בימי חמישי בשעות אחה"צ, למשך שעתיים וחצי (15:00 - 17:30).

המטרה להתחיל במפגש הראשון, עוד לקראת סוף חודש אוקטובר 2009. המפגשים יתפרסו עד לסוף שנת הלימודים, בחודש יוני 2010. המפגשים ייערכו במקום "ניטראלי" ומוכר לשני הצדדים - תיאטרון ימק"א שבמערב העיר. במפגשים ייקחו חלק אנשי תיאטרון ומורים מכל בית ספר.

בהתאם לתוכנית הלימודים, מדי פעם ישולבו סדנאות עם התמחות בנושאים מקצועיים הקשורים לתיאטרון. במפגשים אלו ישתתפו אנשי מקצוע מיומנים, שיכשירו את התלמידים בתחום מקצועם.

בחלק המפגשים תיפגש הקבוצה עם קבוצות תיאטרון מעורבות אחרות, כגון - הקרקס המשולב.

מפגשים עם תיאטרוני ברווז אחרים בארץ

במהלך השנה יתקיימו שלושה מפגשים עם תיאטרוני הברווז האחרים בארץ והשתתפות בפסטיבל ברווז המתקיים פעם בשנה. המפגשים יתואמו ע"י האחראי האומנותי מר הרולד לואי.

אירוע סיום

עם תום הפרויקט תתקיים הצגה משותפת של משתתפי הסדנא, המתוכננת להתקיים באולם תיאטרון ימק"א ב- 24.6.10. להופעה יוזמנו קהילות שני בתי הספר, התורמים, נציגי התורמים ואורחים נוספים.

היגוי ובקרה

במהלך השנה יתקיימו ארבעה מפגשי בקרה מתוכננים בהם ייקחו חלק נציגי התורמים (קרן היסוד), מנהלי שני בתי הספר, הצוות המלווה את הפרויקט (המדריך והמורים) ונציגי עמותת הורי בית הספר הניסוי (הגוף דרכו יועבר הסכום לספקים ולצוות). במפגשי הבקרה יימסר דו"ח כספי (מנהל ביה"ס הניסויי ונציג עמותת ההורים) ודיווח פדגוגי (הצוות המלווה בראשות מר הרולד לואי).

דוחות, פירסום באתר בית הספר וצילום

· בית הספר הניסויי ישלח לנציגי התורם (קרן היסוד) אחת לחודש, לגבי החודש הקודם, דו"ח פעילות מפורט כולל מספר צילומים מן הפעילות.

· בית הספר הניסויי יפרסם אחת לחודש את דו"ח הפעילות גם באתר האינטרנט של בית הספר.

· בית הספר הניסוי אחראי לכך שמגמת הקולנוע של בית הספר הניסויי תתעד קטעים נבחרים מהפעילות ותכין סרט קצר על התהליך, שבו אפשר יהיה לראיין את התלמידים משני בתי הספר את המנחה, ולראות באמצעות הסרט את התפתחות תהליך ההתקשרות בין שני המגזרים.


Mission Statement

Barvaz Theater for Co-existent in Jerusalem

21st October, 2009

Re: Mission Statement- Project Barvaz

Mission Statement

It is an interesting and perhaps unique fact that in Israel there are two parallel societies ostensibly living side by side yet completely different. A Jewish-Israeli population tied to Jewish Israeli cultural values and alongside an Israeli-Arab population with ties to their Israeli citizenship and all that it entails and its Arab cultural roots with a bent towards their Palestinian brethren although tied to.

These two communities of youngsters develop in similar ways, without any contact or interaction yet along similar lines. Both grow up in the shadow of conflict between Israel and her neighbors and especially between Israel and certain parts of its population. Acts of terror, security crises and general tension which are never far away. All of these lead to a perennial feeling of distrust which is difficult to dissipate and almost ingrained in the two cultures. This distrust leads to little or no interaction between the two distinctive communities despite their geographical bond.

This reality is dangerous and perpetuates the disengagement between two very similar groups of young people who could, potentially share so much. There is, therefore, a continuum of distrust between two major segments of Israeli society and the potential leaders of tomorrows’ Israel.

If it is our intention to attempt to bridge this divide then it should surely be amongst our youth, who hold the very key to unlocking the doors towards mutual understanding and respect, as well as a forming a common identity as Israelis. Yet this enormous divide seems to be deepening from year to year.

It is imperative that we begin to cross this divide here and now.

The initiative to set up a theatre project in Jerusalem was originally the brainchild of the “Keren Hayesod” who linked two Jerusalem schools.-The Experimental School, and A Secondary School from Bet Zafafa.

There have been various gatherings and events over the years, between the two school populations, culminating in a convention where staff from both schools met in Anatlya, Turkey. Every year students from both schools take part in a mission to Austria to represent Jerusalem and Israel to Austrian teenagers. These missions take place after extensive preparation including cross cultural activities to promote awareness of each other’s point of view.

However, these meetings have been transitory in nature and have not allowed the two sides to really come to grips with any real improvement in understanding. They have been lacking in any educational continuity and therefore only met the needs at hand for each project, but no more. This has resulted in re-forging ties again and again but without any real depth of purpose.

The “Barvaz” Theatre project would allow these two disparate sectors of the same city to cooperate towards a common goal, an ongoing project which would allow youngsters from two schools to work together and collaborate on a venture which would cross all boundaries, but would unite two communities, their parents and teachers.

The rationale behind weekly sessions is to ensure that not only do the students take part in this project, but also to involve their family and friends from each school and community.

The success of the project will first and foremost depend on the creation of first rate theatre.

Producing theatre which will be created as a result of cooperation between first rate professionals and leading educationalists. Working together through conscientious preparation and together step towards greater all encompassing cultural and social creativity.

We envision a long term program stretching over five years, where from year to year we would instill the basic tenants of theatrical production and methodology. At the beginning of each year we would re-assess the program and alter perceptions and directions accordingly.

Goals- First year

 • Working Groups-The first year of activity will include the formation of working groups, where the basic challenge will be to face the expected problems arising from two such different groups of youngsters finding their common language through theater. Emphasis to be placed on paving the way for future cooperation.
 • Professional Goals- First Year-Theatre as a common language which can bridge between any linguistic problems which may occur between the two groups of students. The common language of theatre as a cultural connector through mime, music and dance. Or through the technicalities involved in putting on a production: scenery development, costume and sound. All of which will be accrued through studying together and with the help of theater professionals.
 • Cultural Milestones for the first year- Apart from attuning themselves to the language of theater students will, together with their teachers become aware of the cultural norms of each group and develop a language of cross cultural communication. Dialogue between groups who might never have had the chance to understand the mind-set of the other
 • Participants-15 students from the Jerusalem Experimental School (Israeli Citizenship) and an equal number of students holding either Israeli or Jordanian citizenship from the school in Bet Zafafa.
 • Professional Facilitators- Mr. Harold Lowe, an experienced facilitator with considerable expertise in working with cross cultural groups.
 • Accompanying Teachers- Two teachers, one from each school will accompany the entire process from beginning to end, providing linguistic assistance where needed.

Scheme of work

 • About 25 Weekly workshops following the pre-designed curriculum, where each session will last two and a half hours (15-17.30pm)
 • The aim is to start the meetings at the end of October 2009 and will continue through till the end of the academic year.
 • Meetings will take place at the Jerusalem YMCA, a mutually agreed upon and non confrontational venue.
 • A teacher from each school plus the facilitator for that particular session will attend each session.
 • Specialist facilitators will be brought in to teach specific theatrical skills at appropriate times in the curriculum.
 • At the inception of the project, all participants will attend a group dynamics session to forge good working relationships and group collectivity held under the auspices of a professional management organization.

“Barvaz” Theatre around the country

 • There will be three encounters with other “Barvaz” theatre groups including participation at the national “Barvaz” Festival and all meetings will be instigated and organized by Mr. Harold Lowe.

Gala Finale

 • The project will present its gala performance at the YMCA theatre on 6.24.2010 where communities, donors and supporters will be invited to participate in a celebration of the years work.

Steering and Control

 • Throughout the year there will be four opportunities for all partners and supporting bodies involved to voice their criticism or commendation of the project and its work.
 • Participants in this most important process will be the two Head Masters of the schools involved, Keren Hayesod, and representatives of the NGO/parents committee from the Jerusalem Experimental High School. They will invite to the meeting the professional facilitators and the accompanying teachers as needed.
 • A fully itemized financial report will be presented at each meeting.
 • A fully itemized pedagogical report will be presented at each meeting.

Publicity via the Experimental School Website

 • A monthly report will be sent to Keren Hayesod including photographic evidence as will be possible of the previous months’ activities.
 • There will be a monthly posting on The Experimental School website.
 • The Experimental School also undertakes to ensure that there will be full cinematographic evidence of the project including an end of year “documentary” about the project with participants in the project voicing their views and conclusions about the development and efficacy of the project.

Keren Hayesod implementation and insuring the donor interests:

 • Research and meeting with different schools from each sector, trying to locate two schools in Jerusalem that will cooperate and will be able to carry out the implementation of the project
 • Continues meetings with both school staff to build up a program that will be acceptable to both population
 • According to the understanding that was reached in the meetings Keren Hayesod has written up a project proposal and a budget.
 • Keren Hayesod searched for a professional Drama teacher that will be suitable for both population and is dedicated to the goal of the project
 • Keren Hayesod professionals are advisories through all of the process of implementing the project.
 • Keren Hayesod will have a representative in the steering committee of the project that will meet 4 times a year.
 • K-H will send the donor monthly reports including photographs of the meetings.
 • K-H Representative will visit the Drama Session once a month to touch base with the teenagers.
 • Budget overview every two month to supervise the expenditures.
 • Cost of Graphic Design for reports and Materials for the internet.
 • Translations of Materials
 • Legal Advise for contracts with the employees and the Transportation Company and when and if needed.

תמונות מאירועי ברווז


תמונות מהפרויקט 2009-2010

תמונות מהפרויקט תשע"א 2011

בעד-דלא-ידע בחולון