הניסויי חטיבה ותיכון - טפסים וחוזרים

ועדת הנחות:

הורים המעוניינים להגיש בקשה להנחה צריכים למלא את טופס הבקשה להנחה

ולהגישו בצירוף המסמכים הנלווים עד 31.9.18

ניתן להגיש את הטפסים למזכירות ביה"ס או לשלוח לטל בכתובת tal@hanisui.school