הניסויי חטיבה ותיכון

הודעות אתר

טפסים לרישום לשנת תש"פ למקבלי תשובה חיובית

יש להוריד טפסים למילוי בלחיצה על בפינה הימנית העליונה שבדוגמת הטופס למטה

נא לצרף צילום ספח ת"ז

טפסי רישום תשפ.pdf