Opopäivät 2023

Korkeakouluhankkeet

Yhdessä lisää yritteliäisyyttä (YLY)

Riihimäen lukio on osatoteuttaja Yhdessä lisää yritteliäisyyttä (YLY) -hankkeessa. Päätoteuttaja on ammattikorkeakoulu Laurea. Osatoteuttajana on Riihimäen lukion lisäksi valtakunnallinen YES ry. Hankkeella on kolme tavoitetta:

1. Lisätä opiskelijoiden työelämätuntemusta ja tehdä aikaisempaa vahvempaa työelämä- sekä korkeakouluyhteistyötä

2. Kehittää korkeakouluyhteistyötä ja luoda Riihimäen lukioon erillinen opintojakso, jossa tehdään yhteistyötä Laurean kanssa.

3. Lisätä lukio-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden kohtaamisia.

Hanke näkyy Riihimäen lukiossa esimerkiksi siten, että lukioon luodaan eri oppiaineiden (YH, MAB, RUB, ENA) pakollisten moduulien pohjalta 10 opintopisteen opintopolku, jossa lukio-opiskelijat tekevät yhteistyötä Laurean kanssa. Laureasta tulee opiskelijoita mukaan kullekin moduulille 2-3 oppitunnin verran. Opintopolun jälkeen lukio-opiskelijat voivat saada hyväksiluettua opintoja ammattikorkeakoulussa osaamisperusteisesti. Tämän mallin vahvuutena on, että opiskelijat pääsevät tekemään korkeakoulukurkistuksia osana pakollisia opintoja. Valtakunnallisena haasteena on ollut, että lukiolaiset eivät valitse ylimääräisiä opintoja pakollisten lisäksi.

Muita toimia ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien TET-jaksojen kehittäminen, erilaiset koulutukset opettajille ja opiskelijoille sekä lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden yhteisen yrittäjyystapahtuman Jatkoa ajatellen – verkostoidu ja viihdy toteuttaminen

Iso osa on myös verkostoyhteistyö lähilukioiden kanssa, jolloin verkostoidutaan ja etsitään uusia ideoita toteuttaa työelämäyhteistyötä ja yhdistää lukio- ja korkeakouluopintoja. Hanke voi siis synnyttää myös uusia tapoja tehdä korkeakouluyhteistyötä.

Riihimäen lukiosta hankkeessa on mukana kolme työntekijää, Laureasta kaksi sekä myös opiskelijatiimien vastaavat opettajat. Hankkeen kautta Riihimäen lukio saa palkkarahaa, jotta hankkeessa mukana olevat työntekijät voivat käyttää työpanostaan (noin 20%) hankkeeseen. Hanke on alkanut keväällä 2021 ja päättyy keväällä 2023.


Lisätietoja:
Antti Räsänen, Riihimäen lukio, antti.rasanen(at)riihimaki.fi
Teppo Leppälahti, Laurea ammattikorkeakoulu, teppo.leppalahti(at)laurea.fi