"Att bygga en teckning"

Teckningsprojekt tillsammans med Lennart Gybrant


Att bygga en teckning 1, Göteborgs konstmuseum 2004

Att bygga en teckning 1, Göteborgs konstmuseum 2004

Att bygga en teckning 2, Örebro konsthall 2008

Att bygga en teckning 2, Örebro konsthall 2008

Att bygga en teckning

Människan har alltid tecknat. Teckningen är ett enkelt och direktverkande medium, fritt från begränsningar i format och material. Man kan i princip teckna hur stort eller litet man vill och på alla slags ytor. Vad som helst, som lämnar ett spår i eller på ytan, går att använda till att teckna med. Orsakerna till att teckna är också obegränsade. Det kan vara att visa något för någon annan eller att klargöra något för sig själv, ett sätt att tänka, att förmedla en känsla eller ett rent kroppsligt uttryck. Motoriken hos den tecknande människan bestämmer i hög grad den färdiga teckningens uttryck. Detta handens avtryck, där arbetsprocessens rytm och laddning, där tecknarens erfarenheter får ett fysiskt uttryck i det personliga språk som uppstår i mötet med materialet, är vad som står i fokus för vårt projekt.

Vi vill lyfta fram arbetsprocessen och undersöka den i ett gemensamt projekt, där vi arbetar med teckning i ett rumsligt sammanhang. Det slutgiltiga uttrycket formas av samarbetet, tidsaspekten och rummet. Genom att under en bestämd tid bokstavligen gå in i teckningen och vara omslutna av den koncentrerar vi arbetsprocessen.

Teckningen byggs som ett rum på den plats där den ska visas: en sluten träkonstruktion i formatet 4 x 4,5 meter och med en takhöjd av 2,70 m. Konstruktionen monteras ihop på plats och på insidan limmas ett utvalt papper. Taket utgörs av rispapper så att ljus kan komma in uppifrån.

Teckningen skapas i rummet under en tidsrymd på 7 – 10 dagar, då vi möts i en gestaltningsprocess utifrån våra respektive konstnärliga utgångspunkter. Tidvis måste kanske detta arbete ske i avskildhet, medan processen tidvis kan vara offentlig och bl a visas på monitorer utanför rummet/teckningen. När arbetet är avslutat är teckningen öppen för åskådare, medan sekvenser från arbetsprocessen visas parallellt.

Projektet ska i första hand utföras och visas på Göteborgs konstmuseum feb–april 2004.

LENNART GYBRANT OCH BARBARA HÄGGDAHL