קוד - דפי משימה ותרגול

ריבוע או עיגול

עיגול וסמל האולימפיאדה