תוצרי תלמידים

דוד וגוליית - מאת דניאל אפוטה

"הלכתי לחפש אתונות ומצאתי מלוכה"

מאת :גיא ארד, גלעד ולוולסקי , שחר בן עמרם, שחר סיוון, שי רחמני, נויה אברהם ונטע שושן.

"שאול האתונות והמלוכה"