1.29 פרק כ"ט -ל"א

מפלת שאול מול פלשתים ומותו

פרק כ"ט

לאחר הסיפור הדרמטי על שאול ובעלת האוב, חוזר הטקסט ומתאר לנו את קורותיו של דוד.

אכיש, מלך גת, מציע לדוד להצטרף לקרב נגד שאול. דוד מסכים, יתכן בתחבולה ויתכן שהוא עושה זאת על מנת להכריע את שאול ולתפוס את מקומו. ניתן להניח כי הייתה בהסכמת דוד להצטרף לכוחות הפלישתים תחבולה והנימוק לכך מצוי במעשי דוד שבפרק כ"ז. (דוד אשר חוסה אצל מלך גת הפלישתי אכיש, מצליח לשכנע את אכיש כי הוא פשט על יהודה בעוד בעצם נלחם והביא שלל מלחימה בגריזי, העמלקי והגשורי). אכיש משתכנע ממעשי דוד בפרק כ"ז שדוד ניתק קשר עם עם ישראל ונוטה לראות בו בן ברית. קציני צבא פלישתים אינם סומכים על דוד וחוששים אם יצא עימם ללחום בשאול וצבא ישראל הוא עלול באמצע המלחמה לעבור צד חזרה ולהלחם בהם גם.

המחלוקת של אכיש עם סרני הפלישתים מסתיימת בכך שאכיש מוותר וחוזר בו מהצעתו לדוד להילחם עמו בשאול.

פרק ל'

פלישתים מתקדמים לכוון יזרעאל להילחם בשאול וצבא ישראל ללא דוד.

דוד חוזר לעיר ציקלג שניתנה לו מאכיש ורואה כי היא נחרבה בידי עמלק וכי כל יושבי העיר ובכלל זה נשותיו ורכושו נשבו על ידי העמלקים.

דוד, לאחר היוועצות עם אלוהים, רודף אחרי העמלקים. בעזרת נער (מצרי) ממחנה עמלק שנינטש מאחור, הוא מתחקה אחר עקבות הגדוד העמלקי. דוד מוצא את הכוחות העמלקים כאשר הם מחלקים את השלל, חוגגים את נצחונם ואינם ערוכים לבואו.

דוד מפתיע את העמלקים לפנות בוקר ותוקף אותם התקפה שנמשכת עד ערב למחרת ולא מותיר מהם איש בחיים מלבד רוכבי הגמלים אשר הצליחו להימלט. לאחר מכן, משחרר דוד את השבויים והשלל שנלקח מציקלג.פרק ל"א

פרק זה מגולל את סיפור הקרב בין ישראל לפלישתים בגלבוע. בקרב טרגי זה, כפי שמתאר הפרק נהרגים רבים מלוחמי ישראל ורבים אחרים נמלטים.

גם בני שאול, יהונתן, אבינדב ומלכישוע, נופלים בקרבות ושאול, שחוזה במות בניו, יודע כי שעתו ליפול ביד הפלשתים קרובה מאי פעם.

כאשר חיל הקשתים "הצלפים" הפלשתי מתקרב לשאול, מורה שאול לנושא כליו להמיתו בכדי שלא יפול ביד הפלשתים אשר עשויים להמיתו תוך עינויים. נושא כליו מסרב לפגוע במלכו, דבר שמביא את שאול ביאושו לפול על חרבו ולהתאבד. כאשר רואה זאת נושא הכלים נופל גם הוא על חרבו.

מפלת ישראל, ההרוגים והנמלטים מביאים לנטישה של תושבי עבר הירדן המזרחי מפחד הפלשתים. בריחת תושבי עבר הירדן המזרחי נותת בקלות את עריהם בידי פלשתים אשר ממהרים לכבשן ולשבת בהן.

למחרת נפילת שאול ובניו באים פלישתים לאסוף את השלל מן הגופות, מוצאים את גופות שאול ובניו ובכדי להתהדר בניצחון תלו את גופותיהם על חומות העיר בית שן. את ראשו של שאול וציוד הלחימה שלו הציגו לראווה במקדשים בערי פלישתים.

אנשי יבש גלעד, שהוצלו על ידי שאול מידי נחש העמוני, משיבים לו חסד לאחר מותו ובאישון לילה מורידים את גופות שאול ובניו מן החומה , הביאו אותם לקבורה בנחלתם וצמו במשך שבוע להוקיר את שאול ואת גדולתו עבורם.


שאלות פרק ל"א

1. כיצד השפיע מותם של שאול ובניו על עם ישראל? העתיקו את הפסוקים למחברותיכם.

2. מה עשו הפלישתים על מנת לפרסם את ניצחונם? העתיקו את הפסוקים למחברותיכם.

3. כיצד תרמו אנשי יבש גלעד להשבת כבודם של בית שאול ? העתיקו את הפסוקים למחברותיכם.

4. מה לדעתכם יקרה לישראל ויהודה בהמשך, בספר שמואל ב'?