קישורים

​תמיכה בסיסמאות

בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:

• שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל.

• פנייה למזכירות בית הספר.

• פנייה מוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 03-9298888.

• פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות).

• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il​

תמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות

בבעיות תפעול הקשורות למערכת ספק התוכן הדיגיטלי יש לפנות לאיש הקשר מטעם הספק.

פרטי קשר לתמיכה ת​פעולית בסביבות תוכן מתוקשבות​​​. (עודכן 7.9.2016)

מידע כללי

הנחיות לבתי ספר – חיבור לסביבות תוכן