אירועים וטקסים

לשירותכם לוחות האירועים הארצי (גאנט) של פעילות משרד החינוך המתוכננת לשנת הלימודים תשע"ח.

לוח האירועים הארצי לשנת הלימודים התשע"ח