ייחודיות בית הספר

ביה"ס חרת על דגלו שני היבטים של ייחודיות ודגשים חינוכיים - ערכיים:

1. תגבור לימודי יהדות , תוך הטמעת ערכים יהודיים, ציוניים, דמוקרטיים וזאת תוך פיתוח גישה פלורליסטית וסובלנות לשונה.

2. פיתוח יחס חיובי לבעלי חיים, תוך העמקת הקשר וההיכרות של התלמידים עם בעלי החיים החיים בביה"ס ובכלל.