תעודה של זהות - זה הסיפור

מאין באתי ולאן אני הולכ/ת

ספרות, כיתה י

 • צוות: מיכל פרנקו דבש ובן לוי - תשע"ו, תשע"ז. מיכל פרנקו דבש ואיתי דויטש - תשעח. ענבל הלצר - ליווי אמנות
 • תחום דעת: הסיפור הקצר
 • משך הפרויקט: 10 שבועות
 • מיומנויות: קריאת סיפור קצר, התנסות בראיון, תחקיר על המשפחה, תמלול,ברירת מידע, כתיבת סיפור, טיוטות מרובות, ניתוח טקסט ספרותי
 • הרגלים: פתיחות, הקשבה וברור זהות


מהלך הפרויקט

 • פתיחה- דילמת זהות של האח דניאל.
 • ברור המושג זהות.)קריאת טקסטים הנוגעים במיהו ישראלי ותגובות עליהם(
 • קריאת סיפורים קצרים- התבוננות על מבנה, מאפיינים, קריאה בין השורות, שאלת הזהות.
 • תרגילי כתיבה- יצירת שדות סמנטיים, אפיוני דמות, אווירה.
 • יצירת ספח אישי המצורף לתעודת הזהות.
 • ראיון/תחקיר/ תמלול- מה הסיפור המשפחתי שלי?
 • כתיבת סיפור קצר המתבסס על מאפייני הסיפור סביב חומרים מהסיפור האישי.
 • יצירת קולאז' "פנים בין דורי", הפנים של בני המשפחה.
 • אירוע סיום בין-דורי.

הפרויקט עסק בשאלת הזהות ובמעגלי השייכות של כל אחד ואחת. מתוך קריאת סיפורים קצרים וברור שאלת הזהות של הדמות בסיפור, חיפשנו "מפגשים" עם עצמנו. תוך כדי עסקנו בברור של "מי אני", מהי הזהות שלי כישראלי, יהודי וכו'. התלמידים התבקשו לערוך ראיונות עם אחד מבני המשפחה - סבא/סבתא/הורים, ולשמוע את הסיפור המשפחתי:, בבחינת "מאין באתי?", מתוך הסיפור האישי הם שאבו השראה לכתיבת סיפור קצר, על פי המאפיינים הנדרשים וכתבו סיפור

התלמידים כתבו סיפור קצר, על פי מאפייני "הסיפור הקצר". עלילת הסיפור נכתבה בהשראת הסיפור המשפחתי אותו שמעו מאחד מבני משפחתם

זהות אלון.pdf
זהות אשל.pdf
זהות אורן.pdf
זהות אירוס.pdf
זהות ברוש.pdf
זהות בשמת.pdf
גומא כפולות.pdf
גפן כפולות.pdf