החיים על מאדים

ים וליאת.pdf
ליהי סתיו.pdf
אריאל ויעל.pdf
אור נעם סתיו.pdf
מדלן ומעיין.pdf
עידו.pdf
נועה אליאס.pdf
נועה טביבי.pdf
איתי.pdf
גיא.pdf

שיתוף פעולה עם שיעורי אמנות בכיתות ז

כיתה ז.pdf

חומרים נוספים שהוצגו בפרויקט

מאדים מצגות.pdf