Základní informace

Předmět Informační a komunikační technika se vyučuje v 1. i ve 2. ročníku Střední odborné školy pedagogické studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Cílem výuky předmětu Informační a komunikační technika je umožnit všem žákům získat základní znalosti a dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních

a komunikačních technologií, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.


Probíraná témata v 1. ročníku:

  • Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle (HW, OS WIN, zabezpečení a ochrana)
  • Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (textový editor)
  • Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu (počítačová síť, komunikace po síti)
  • Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet (informace, informační zdroje, Internet)


Probíraná témata ve 2. ročníku:

  • Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle (algoritmizace)
  • Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (tabulkový procesor, poč. grafika, prezentace, multimédia, databáze)


Hodinová dotace:

  • 1. A – 2 hod./týden
  • 2. A – 2 hod./týden