Volby 2019

Studenti 2. ročníku a několik dobrovolníku ze sexty se účastní projektu Volby 2019, který probíhá v rámci výuky Základů společenských věd. Koncepce projektu vychází z předchozí úspěšné realizace Voleb fiktivních stran pod vedením prof. Čady z roku 2017.

Studenti rozdělení do pěti skupin podle typu ideologie vytvořili svoji vlastní imaginární politickou stranu, logo, program a volební spot. Studenti se mohli inspirovat současnými politickými stranami a hnutími. Při tvorbě vlastní politické strany se studenti museli držet v mezích zadané ideologie a v podle zákonů České republiky.

Jednotlivé politické strany budou propagovány v budově školy formou letáků, plakátů, přes sociální sítě. Rovněž se zviditelní v předvolebním období prezentováním vlastní strany v debatnímu duelu, který proběhne v úterý 11. června 2019 od 14:00 do 15:30 ve třídě 2 B. Přijďte se podívat na předvolební souboj argumentů zástupců stran. Dozvíte se podrobnosti o volebním a stranickém programu, o postoji představitelů stran k současnému politickému dění u nás a ve světě. Zároveň zjistíte, jakými problémovými oblastmi se chtějí strany zabývat, jaké navrhují řešení, případně jaký mají rozhled v mezinárodní a lokální politice.

V pátek 14. června proběhnou volby, ve kterých studenti a učitelé Gymnázia Karla Čapka rozhodnou, která strana je nejvíce oslovila. Pátou vyučovací hodinu zástupci 2. ročníku obejdou jednotlivé třídy. Studenti označí na lístku politickou stranu, která je zaujala. Přeložený volební lístek odevzdají zástupcům 2. ročníku, kteří tvoří pomyslnou volební komisi. Poté budou hlasy sečteny a výsledky zveřejněny na stránkách školy.

Kdo tedy vyhraje?

Pojďte se podívat na jednotlivé strany a jejich volební programy.