Šablony GYMCASLAV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008116

Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248

Doba realizace: 1. leden 2018 - 31. prosinec 2019

Vedení realizačního týmu: Mgr. Lenka Meszárošová (projektový manager), Mgr. David Tichý (administrator projektu)