Přijímací řízení

Důležité aktuality

6. dubna 2018 - zveřejněn harmonogram dalšího postupu od zveřejnění přijatých uchazečů

21. března 2018 - rozdělení uchazečů do skupin v profilových přijímacích zkouškách oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

21. března 2018 - odeslání pozvánek uchazečům, jejichž zákonní zástupci uvedli e-mailovou adresu. Žádáme potvrzení o jejich příjmu.

22. března 2018 - odeslání pozvánek ostatním uchazečům Českou poštou na doručenku.

Zde jsou všechny obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna ve složce Kritéria přijímacích zkoušek

Termín přijímání přihlášek je do 1. března 2018

Jednotné zkušební schéma

Informace k zápisovému lístkuPrvní termín přijímacího řízení: čtyřleté obory 12. dubna 2018, MAT a CJL, celostátní

První termín přijímacího řízení: osmiletý obor 13. dubna 2018, MAT a CJL, celostátní

První termín přijímacího řízení: obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 13. dubna 2018 - profilové zkoušky

Druhý termín přijímacího řízení: čtyřleté obory 16. dubna 2018, MAT a CJL, celostátní

Druhý termín přijímacího řízení: osmiletý obor 17. dubna 2018, MAT a CJL, celostátní

Druhý termín přijímacího řízení: obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 17. dubna 2018 - profilové zkoušky

Sdělení_MSMT-terminy-JPZ_2018.pdf