ARWEINWYR DIGIDOL

YSGOL GYFUN GWYNLLYW

Rydym yn dîm fach o ddisgyblion sy’n ymdrechu i wella cyfleoedd digidol Gwynllyw.

We are a team of students aiming to improve Gwynllyw’s digital prospects.