overzicht van onze samenwerking

Maandelijks komt de directiegroep samen. Er worden heel wat afspraken gemaakt naar samenwerking toe: personeelsbeleid – planning en uitwerking gezamenlijke prioriteiten -personeelsvergaderingen-studiedagen, veiligheidsbeleid, aankoopbeleid,…

In een gezamenlijk personeelsbeleid worden nieuwe leerkrachten aangeworven op het niveau van de scholengemeenschap…want een leerkracht die zijn eerste stappen zet in Moorsele, verwerft binnen de scholengemeenschap prioriteit én kan dus vanaf morgen terecht komen in Gullegem of Wevelgem. Dit betekent dus dat wij streven naar een gelijke manier van evalueren van leerkrachten, dat sollicitatiegesprekken samen gebeuren, …. dat wij in consensus aanwervingen voorstellen aan ons overkoepelend schoolbestuur. Ter voorbereiding van een nieuw schooljaar wordt er gepuzzeld zodat jonge leerkrachten optimale kansen krijgen.

Twee secretariaatsmedewerkers staan in voor alle personeelsadministratie voor onze groep. Deze specialisten staan garant voor een vlotte afhandeling van de vele personeelsdossiers.

Tweemaandelijks komen de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap samen, onder leiding van Nele Deprettere (coördinerend zorgcoördinator). Er wordt veel uitgewisseld en er wordt gekozen voor een gezamenlijke prioriteit per schooljaar. In de voorbije jaren was er reeds uitgebreide aandacht voor ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, schrijfmotoriek, warme school,.. Er wordt over dit jaarthema vorming georganiseerd voor alle leerkrachten van de scholengemeenschap.

Christof Verschaete werkt als preventie-adviseur. Hij staat in voor de veiligheid op onze scholen: evacuatie-oefeningen, controles brandblussers-elektrische installaties-speeltoestellen-EHBO…., sensibiliseren kinderen voor ‘dode hoek’, rugpreventie,…

Ook de sportleerkrachten komen regelmatig bijeen. Tijdens dit sportoverleg worden heel wat ideeën en lestips aan elkaar doorgegeven. Dit schooljaar wordt er vooral uitgewisseld over het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding.

De sportleerkrachten organiseren jaarlijks in september voor alle leerlingen van het 6de (ongeveer 200) een aquathlon (zwemmen + lopen). Eind juni staat er voor de 400 leerlingen van het 3de en 4de leerjaar nog een trefbaltornooi op het programma.

In overleg bouwen Geert Vanhouwaert en Bert Vanhauwaert een degelijke ICT-werking uit voor onze scholen! Als beleidsmedewerkers ICT adviseren zij de directiegroep. Maandelijks komen ze samen met alle leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de ICT-werking op de verschillende scholen.

Door samenwerking sta je sterker indien je moet onderhandelen over prijzen. Dit levert ons interessante prijzen op voor verzekeringen, aankoop papier, controle brandblussers, computermateriaal,…

Als we in groep naar buiten komen, klinkt onze stem luider in allerlei overlegorganen. Als je 2000 leerlingen vertegenwoordigt, word je meer gehoord.

Een onderhoudsmedewerker werkt in de verschillende scholen voor het onderhouden van de tuin, het opknappen van allerlei kleine klusjes, het schilderen van klassen, het isoleren van zolders,….

U merkt het zelf…scholengemeenschappen hebben heel veel mogelijkheden!

Uitwisselingen kunnen verrijken! Samenwerken verhoogt vaak de efficiëntie!

Iedere basisschool heeft zijn eigen cultuur en deze verscheidenheid zorgt op zijn beurt voor een ongeziene rijkdom.

Laat ons dan ook ‘samen’ doen, waar we ‘samen’ beter van worden!

Hans Seynhaeve,

directeur-coördinatie