Zotero

Referanseverktøy som fungerer både på Windows, Mac og Linux.

Zotero er eit veldig nyttig referanseverktøy som du kan bruke i alle fag for å halde orden på kjeldene dine: Bøker, artiklar, nettsider, videoar, m.m.

Det fungerer på forskjellige plattformar og synkroniserer kontoen din slik at den alltid er oppdatert på alle maskiner.

Last ned Zotero.

I tillegg til zoteroreklamevideoen har Rysjedamene på Mailand vgs. også laget eit kurs om korleis du bruker Zotero. (Klikk på pilen ved sida av Zotero heilt øvst på videosida og finn meir stoff om Zotero).

Zotero Basics from Purdue University

Zoterotips frå bibliotekaren på Kvam vgs.

Google Docs : Zotero

Using Zotero at Princeton - Princeton University Library

Zotero på Mac - video frå CSUSB

Få opp Classic View når du skal sette inn referansar - I Zotero standalone - klikk på Edit - Preferences - Cite - Word Processors - "Use classic Add Citation dialog".