Referanseverktøy i Word

Biblioteket på Dønski vgs. har laga to videoer om korleis du kan bruke referanseverktøyet i Word når du skriv oppgåver. Sjå og lær!

Bruk av referanseverktøy i Word

Bibliotekaren på Bergen Katedralskole har også laga eit worddokument der ho har brukt Word sitt referanseverktøy og beskrive korleis ho har gjort det.