Informasjonssøking

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Ulike informasjonsbehov treng ulike informasjonsøk. Treng du å finne enkle fakta eller eit kort samandrag om eit emne kan du bruke eit oppslagsverk som ei ordbok eller eit leksikon. Treng du informasjon til ei større oppgåve eller presentasjon treng du gjerne fleire og grundigare informasjonkjelder. Sider med forskjellig informasjonstype finn du i sidemenyen.

Hugs å alltid bruke mer enn ei informasjonskjelde, anten dei er elektroniske eller på papir. Det er også lurt å passe på at informasjonskjeldene ikkje berre brukar kvarandre som kjelde.

Stader å finne informasjon: