Klasse- og gruppesett

Lister over klasse- og gruppesett


Lærarane kan reservere klassesett på skulebiblioteket. Det greiaste for bibliotekaren er at elevane sjølv kjem og lånar bøkene. Dersom det er vanskelig kan læraren ta med seg settet og administrere utlånet til elevane.