Finn og lån! - Find and borrow!

Bibliotekkataloger - Library catalogues

Bibliotekkatalogen vår

Andre bibliotekkatalogar / Other libraries

Skolebiblioteket kan også hjelpe deg å få tak i dokument som ikkje finst tilgjengeleg lokalt i Bergen.

The School Library at BKS can help you get access to documents that are not locally available in Bergen.

Oria lar deg søke i norske fag- og forskningsbibliotek sine ressursar; bøker, artiklar, tidsskrift, musikk, filmar, elektroniske ressursar m.m. Du kan også velge å søke i ein bestemt institusjon si samling, f.eks. Universitetet i Bergen. Du kan bruke det vanlige bibliotekkortet ditt på Universitetsbiblioteka.

Oria is a search engine that allows you to search in the Norwegian academic libraries' resources, books, articles, journals, music, films and electronic resources etc. You can search in all institutions or choose one institution. You can use your ordinary library card at the University libraries.

Andre ting du kan låne

I tillegg til bøker, filmar, o.l. kan elevar og tilsette også låne ein del andre ting på biblioteket.

  • Brettspel - berre til bruk på skolen

  • Sjakkur - berre til bruk på skolen

  • Mobilladar

  • Hengelås til skap (ei veke, så du må kjøpe ein sjølv og.)

  • Green screen - lånetid etter avtale.

  • Kamerastativ til mobiltelefon - lånetid etter avtale

  • Speilreflekskamera (ta med eige SD-kort) - lånetid etter avtale

  • Linser til mobiltelefonar - lånetid etter avtale

  • Ekstern dvd-spelar - lånetid etter avtale

Oria sin logo

Norske universitets- og høgskolebibliotek.

Norwegian university libraries.

Bergen offentlige bibliotek sin logo

Søk etter og lån materiale frå Bergen Offentlige Bibliotek. Du brukar same bibliotekkort og pinkode som på skolebiblioteket.

Search for and borrow materials from Bergen Public Library. You can use your ordinary library card and pincode.

Bokhylla - Nasjonalbiblioteket

Hovudinngangen til det digitale Nasjonalbiblioteket. Mange av kjeldene, deriblant mange bøker, er tilgjengelege i fulltekst for alle som er i Norge.

The main entrance to the digital National Library of Norway. Many of the resources are available in full-text for anyone with a Norwegian IP address.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Alle som har vanskar med å lese trykt tekst og vanlege bøker på grunn av funksjonsnedsetting eller sjukdom, kan låne lydbøker frå Norsk lyd- og blindekskriftbibliotek. NLB har mange lydbøker som du ikke finn på eBokBib. Elevar som skolen melder inn hos Statped for lån av lærebøker på lyd, blir autmatisk også innmeldt i NLB og kan bruke appen Lydhør for å låne og høyre bøker. Andre må sjølv melde seg inn hos NLB.

The Norwegian Library of Talking Books and Braille (NLB) produces and lends out talking books and braille books. Users must have documentet reading disabilities like dyslexia, blindness, visual impairments that is not corrected by glasses, physical impairments that makes reading difficult, and more.

Diktregisteret- søk på forfattar, tittel eller førstelinje for å finne enkeltdikt og kvar dei er publisert.