Film & TV

Skolebiblioteket har både spelefilmar og dokumentarprogram på dvd- ei vekes lånedtid som kan forlengast ved behov.


Filmrommet - Nettbasert klikkefilmteneste som tilbyr skolar, bibliotek og offentlege institusjonar tilgang til over 2000 filmar. Søking er tilgjengeleg for alle, men framvising berre tilgjengeleg for tilsette på Bergen Katedralskole.

Innloggingsinfo i skolebibliotekmappa på dei tilsette si interne informasjonsside.


FilmBIB- norske kort- og dokumentarfilmar. Info om nye filmar m.m. finn du på Facebook: https://www.facebook.com/filmbib/. Kan no også lastast ned som app for Android/iOS.

Logg inn med bibliotekkort og pinkode. (Spør på skolebiblioteket dersom du treng hjelp.)


TV2 Skole - ein læremiddelportal med innhold frå flere forlag, organisasjoner og mediehus. Alt innhald er knytta opp mot kompetansemål i læreplanar frå Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Logg inn med Feide.


NRK Skole - Eit digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilde frå NRK sine radio- og fjernsynsarkiv. Innhaldet er knytta opp mot kompetansemåla. Foreløpig tilbyr dei naturfag, norsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi, matematikk, mat og helse, religion og etikk, KRLE og geofag.


The Why Foundation - dokumentarfilmar om fattigdom, kvinner, moderne slaveri, demokrati, m.m.


NDLA Film har også mange videoer tilknytta forskjellige fag.


TED Talks- videos about many different subjects.


YouTube - her er det mykje rart, og mykje nyttig. Mange tenester, som f.eks. TED Talks, har eigne youtube-kanalar.


Norsk filmografi - informasjon om norske langfilmar som har vore vist på kino


Filmatisert norsk litteratur - Bergen offentlige bibliotek si liste over filmatisert norsk litteratur.